3

VIDEO: De strijd tegen kindersterfte in Bolivia

Derde aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september komt in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het vierde millenniumdoel is het terugdringen van kindersterfte. Jacob Sijtsma zet zich namens de Nederlandse gezondheidsorganisatie WEMOS in om dat doel in Bolivia te bereiken. Dit is deel 3 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.

Zal het aantal sterftegevallen van kinderen onder de 5 jaar in Bolivia in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990? Volgens Jacob Sijtsma is dat een ambitieus streven. Al besteedt de huidige regering van Evo Morales aandacht aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor de inheemse bevolking, toch blijven afgelegen gemeenschappen op de hoogvlakte van zorg verstoken. Het sterftecijfer van jonge kinderen behoort in deze gebieden tot de hoogste ter wereld. De leefomstandigheden op een hoogte van meer dan 4000 meter zijn zwaar. Op aardappels na groeien er weinig gewassen, er is nauwelijks infrastructuur, de gezondheidszorg is slecht of niet aanwezig en kennis over goede voeding en gezondheid ontbreekt.

Ondervoeding is hier een hoofdoorzaak voor kindersterfte. WEMOS ondersteunt samen met lokale NGO’s het overheidsprogramma ‘Ondervoeding Nul’. Met behulp van lokale vrijwilligers krijgen moeders voedings- en verzorgingsadviezen. Kennisvergroting over gezonde voeding, hygiëne en geboortespreiding zijn essentieel voor het terugdringen van kindersterfte. Maar zitten alle moeders wel op deze adviezen te wachten? En hoe geef je goede voeding in een gebied waar bijna niets groeit?

Op Haiti na, is de kindersterfte in Bolivia de hoogste van Latijns-Amerika. Vooral de westelijke departementen op de hoogvlakte, zoals Potosí, La Paz, Altiplano en Oruro scoren hoog. Dit staat mede in relatie tot de extreme armoede waarin een groot deel van de inheemse bevolking op de hoogvlakte leeft. 

Ondervoeding van een zwangere vrouw heeft ondergewicht van een pasgeboren baby tot gevolg. Dit vergroot de kans op sterfte van het kind in de eerste maand na geboorte. Ondervoeding en eenzijdige voeding voor kinderen zorgt dat hun afweersysteem laag is en zij vatbaarder zijn voor infectieziektes, diarree en griep. Bij ondervoede kinderen kan dit sterfte tot gevolg hebben. Naast een gevarieerde en voldoende voeding, is ook het geven van borstvoeding in de eerste 6 maanden na de geboorte van levensbelang.

Het verschil in kindersterfte tussen arm en rijk is groot: de armste 20 procent van de bevolking kent een kindersterftecijfer van 105 op 1000, hoger dan in de meeste Afrikaanse landen, terwijl de rijkste 20 procent een kindersterfte van 32 heeft. Het millenniumdoel voor Bolivia om in 2015 een sterftecijfer van 27 of minder te hebben lijkt niet gehaald te gaan worden.

Sinds jaren 50 van de twintigste eeuw onderhoudt Nederland een ontwikkelingsrelatie met Bolivia. Vandaag de dag is het één van de weinige focuslanden van Nederland. Vooral lobby, mensenrechten en een verbetering van de situatie van inheemse gemeenschappen staan centraal. Het feit dat Bolivia een belangrijke producent van energie aan het worden is, vergroot de Nederlandse interesse in dit land.

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

deel 4: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan
deel 5: De strijd voor eerlijke handel
deel 6: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru

Geef een reactie

Laatste reacties (3)