9

Vlaamse vernieuwer wordt hoofdredacteur NRC

Peter Vandermeersch maakte deftige De Standaard commerciëler en jonger

De Vlaming Peter Vandermeersch (49) is hoofdredacteur van de Belgische kranten De Standaard en Het Nieuwsblad. Hij volgt Birgit Donker op die in aanvaring kwam met de nieuwe eigenaren van NRC, waaronder de Nederlands-Russische mediamagnaat Derk Sauer.

Vandermeersch krijgt de leiding over zowel NRC Handelsblad als nrc.next. Het is voor de krant de eerste keer in de geschiedenis dat een hoofdredacteur van buiten NRC Handelsblad wordt aangetrokken. Voor Nederland is het voor zo ver bekend voor het eerst dat een buitenlander hoofdredacteur wordt van een Nederlandse krant. Vandermeersch begint per 1 september in zijn nieuwe functie. Hij wordt geprezen om de manier waarop hij De Standaard van christelijk dagblad heeft omgevormd tot een eigentijdse, onafhankelijke krant en de oplage heeft doen stijgen.

Eerder op Joop:
Hoofdredacteur NRC ruimt het veld
Redactie NRC wil opheldering over ontslag hoofdredacteur

Wikipedia biografie:

Vandermeersch studeerde geschiedenis in Gent, journalistiek in Parijs en politieke wetenschappen in Harvard. Sinds 1988 werkt hij voor De Standaard. Hij begon er op de cultuurredactie en was nadien onder meer correspondent in Parijs en New York. In ’99 werd hij hoofdredacteur. In februari 2006 benoemde de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (in 2006 omgedoopt tot Corelio) hem tot algemeen hoofdredacteur van de krantendivisie. In die functie is Vandermeersch eindverantwoordelijk voor het redactionele beleid en de commerciële positionering van de verschillende Corelio-krantentitels.

Tijdens de periode dat hij bij De Standaard werkte, eerst als journalist en later als hoofdredacteur, onderging deze krant enkele ingrijpende wijzigingen. Zo verscheen de krant op tabloidformaat en verdween de christelijke, Vlaamse referentie (AVV/VVK) op de voorpagina van de krant. Deze verwijdering illustreert de wijziging in redactionele lijn die de krant in al die jaren onderging: van een krant die blijk gaf van een duidelijke christelijke visie evolueerde ze naar een die volgens sommigen de anti-klerikale overtuigingen van Vandermeersch overnam of volgens anderen naar een krant die het christendom hooguit beschouwt als een nobele levensfilosofie naast zovele andere.

In De Standaard van 17 juni 2004 publiceerde Vandermeersch een open brief aan zijn collega’s [1]. Daarin stelt hij dat De Standaard de pretentie heeft “om een rol te spelen in de Vlaamse samenleving. We willen die samenleving open en verdraagzaam, democratisch en welvarend. Het is onze taak om over die samenleving te berichten, die te analyseren en te becommentariëren”. Hij steekt echter de hand in eigen boezem. “Het Vlaams Blok is niet groot geworden dankzij maar ondanks de media. Dat moet ons tot de nodige bescheidenheid aanzetten”.

Begin november 2007 werd Vandermeersch lid van het directiecomité van Corelio. Op 13 november 2007 verkozen leden van de Stichting Marketing en de lezers van het weekblad Trends hem tot marketeer van het jaar. Het was de eerste keer dat een journalist en hoofdredacteur die onderscheiding kreeg.

cc-foto: damienvanachter

Geef een reactie

Laatste reacties (9)