22

VN: ‘Consumptie grondstoffen staat op exploderen’

Ontwikkelingslanden opgezadeld met westerse overconsumptie van grondstoffen

Het verbruik van grondstoffen is de vorige eeuw twee keer zo snel gegroeid als de wereldbevolking. De mensheid zit momenteel tegen de limieten aan van wat de aarde kan bieden. Dat stelt het rapport van het Milieuprogramma van de VN (UNEP).

De wereldvoorraad van essentiële grondstoffen als olie, koper en goud raakt op en het kost ook steeds meer energie en water om bij de overgebleven voorraden te komen, stelt Ernst von Weizsäcker van het International Resource Panel bij UNEP en medeauteur van het rapport.

De consumptie van grondstoffen is aan het exploderen. Dit is op geen enkele manier vol te houden. We moeten dringend begrijpen dat voorspoed en welzijn niet afhankelijk zijn van een steeds grotere consumptie van materialen.

Verwacht wordt dat de stijging van het gebruik van grondstoffen tegen 2050 verdrievoudigd is ten opzichte van de wereldbevolking. UNEP roept de geïndustrialiseerde landen daarom op hun consumptie te minderen. De afvalberg moet kleiner worden. Voor ontwikkelingslanden die nu met een flinke inhaalslag bezig zijn, betekent het een rem op het gebruik van grondstoffen. Zij moeten efficiënter gaan produceren en nadenken over klimaatvriendelijke economische ontwikkelingen.
De Morgen: Mensheid zit tegen limiet natuurlijke rijkdommen

cc-foto: Feeb

Geef een reactie

Laatste reacties (22)