Laatste update 21:13
55

VN: Politici hebben stijging haatmisdrijven na Brexit zelf aangewakkerd

Britse politici zijn medeverantwoordelijk voor de forse stijging in racistische haatmisdrijven tijdens en na de campagne voor het EU-referendum. Dat is de conclusie van een VN-commissie.

De Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie zei dat veel prominente politici de schuld voor de explosie van vreemdelingenhaat en intimidatie van etnische minderheden bij zichzelf moeten leggen. Ook zei de commissie dat de hele referendumcampagne werd gekenmerkt door het zaaien van verdeeldheid en anti-immigratie- en xenofobe retoriek.

‘Veel politici en prominente politieke figuren hebben niet alleen nagelaten het haatzaaien te veroordelen, maar hebben zelf bijgedragen aan het uitspreken van diepgewortelde vooroordelen, wat ertoe geleid heeft dat individuen zich vrij voelden etnische en religieuze minderheden aan te vallen of te intimideren.’

In de week voor en de week na het referendum ontving de Britse politie ruim drieduizend aangiftes tegen haatmisdrijven. Een stijging van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

De commissie zei ook bezorgd te zijn dat het aantal bekende haatmisdrijven slechts het topje van de ijsberg is, omdat tegen veel van de haatmisdrijven officieel geen aangifte is gedaan. Ook hebben maar weinig aangiftes daadwerkelijk geleid tot vervolging. ‘Als gevolg daarvan blijft een groot aantal haatmisdrijven onbestraft.’

Hoewel de commissie in haar rapport niet expliciet namen van politici heeft genoemd, wordt wel verwezen naar de campagnevoering van een van de meest prominente leave-activisten, de voormalige leider van Ukip Nigel Farage. Zijn inmiddels beruchte “Breaking Point” campagneposter, vrijwel identiek aan nazi-propagandamateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, kon reken op een stortvloed aan aangiftes bij de politie wegens het aanzetten tot haat.

De Britse regering heeft in een reactie op de uitspraken van de commissie laten weten zich niet te herkennen in het oordeel. Volgens een woordvoerder hanteert de regering een zerotolerancebeleid als het op haatmisdrijven aankomt.

‘We beschikken over een van de sterkste wettelijke kaders te wereld om gemeenschappen tegen vijandigheid, geweld en onverdraagzaamheid te beschermen. We evalueren de wetgeving voortdurend om ons ervan te verzekeren dat het effectief en passend blijft. Onlangs nog zijn er nieuwe plannen om haatmisdrijven te bestrijden gepresenteerd, om voorop te blijven gaan in de strijd.’

Maatregelen
De commissie heeft er bij de regering op aangedrongen alles in het werk te stellen om alle gemelde haatmisdrijven te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de daders een passende straf krijgen. Ook moeten de ministers volgens de commissie uitgebreide maatregelen nemen om racistische uitlatingen en het ‘xenofobe politieke discours’ op internet te bestrijden.

De conclusies van de commissie, volgden op een reeks hoorzittingen waarbij bewijs werd verzameld vanuit Britse overheidsdiensten en diverse hulporganisaties. Het is niet alleen Groot-Brittannië dat onder de loep wordt genomen, elk bij de VN aangesloten land wordt eens in de ongeveer vier jaar onderzocht. Het laatste rapport over Groot-Brittannië stamde uit 2011. Daarin werd stevige kritiek geuit over de passiviteit van de Britse regering bij de aanpak van rassenongelijkheid in het land. Het VN-verdrag dat de commissie in het leven riep, en waarvan Groot-Brittannië een van de ondertekenaars is, is niet opgenomen in de Britse nationale wetgeving. De overheid is dan ook niet gebonden aan de uitspraken van de commissie.

Bron: The Guardian
Beeld: Screenshot YouTube

Geef een reactie

Laatste reacties (55)