65

Vriendjespolitiek en ‘machtsbederf’ in Rotterdamse wijk Feijenoord

Update: opstappen geëist ... PvdA'ers oefenden 'oneigenlijke druk' uit ... Politiek is er 'hard en ruw'

In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord rommelt het al jaren, vooral bij de PvdA-afdeling. De laatste tijd draaiden de conflicten voornamelijk om politici met een Turkse achtergrond, die zouden zich schuldig maken aan cliëntelisme.


Update 30 juni:
De PvdA fractie eist dat de twee in opspraak geraakte PvdA bestuurders opstappen. Dat meldt NRC zondagavond. Één raadslid zou reeds zelf zijn opgestapt:

‘Deelraadslid Serdar Çiçek, over wie volgens vicefractievoorzitter Lydia Kramer-Blansjaar “pittige” uitspraken zijn gedaan in het rapport, heeft aangegeven zich uit de PvdA-fractie terug te trekken. Dat schrijft persbureau Novum. Ook heeft hij na gesprekken zijn partijlidmaatschap per direct opgezegd, meldt de fractie in een verklaring. Çiçek heeft zich volgens de onderzoekers schuldig gemaakt aan “cliëntelisme en machtsbederf’.

Eerder:
Bureau Integriteit BV, beter bekend als Bing, heeft onderzoek verricht naar de misstanden in de deelgemeente Feijenoord. Directe aanleiding voor het onderzoek waren berichten over vermeende belangenverstrengeling bij het verstrekken van subsidies. 

Bing concludeert in het vandaag gepresenteerde rapport:

− dat uit het onderzoek het beeld naar voren komt dat besluitvorming over het algemeen volgens de regels – ordentelijk – verloopt. Maar daar waar bepaalde personen (deelraadsleden of dagelijks bestuurders) een dossier heel belangrijk vinden, wordt alles uit de kast gehaald om ‘gelijk’ te krijgen. Dan wordt (soms veel) politieke druk uitgeoefend. Het is niet altijd helder vanuit welk motief of overtuiging die druk wordt uitgeoefend. De wijze van politiek bedrijven en omgangsvormen komen daarbij soms over als hard en ruw;

− dat door geïnterviewden veel algemene politieke druk wordt ervaren, maar slechts in enkele gevallen is er daadwerkelijk sprake van oneigenlijke politieke druk en/of integriteits- schendingen;

− dat de kring van DB-leden en deelraadsleden die hierbij betrokken is, feitelijk zeer beperkt is en deze betrokkenen voornamelijk leden zijn van een en dezelfde politieke partij. Onder meer het handelen van één deelraadslid van deze fractie valt daarbij nadrukkelijk op;

− dat voor zover het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt negatief is, dat met name wordt bepaald door het handelen van individuele bestuurders en partijpolitieke aangelegenheden;

− dat een aantal van voornoemde integriteitsschendingen kan worden beschouwd als vormen van cliëntelisme en machtsbederf.

PvdA-fractieleider Marco Heijmen zegt tegenover RTV Rijnmond dat hij zich kapot geschrokken is van de uitkomsten. 

cc-foto: Mingo Hagen

Geef een reactie

Laatste reacties (65)