186

Vrouwen leunen teveel op mannen

Minister Jet Bussemaker: Vrouwen benutten opleiding te weinig ... Helft vrouwen in Nederland economisch afhankelijk van man ... Jongeren conservatief over emancipatie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) maakt zich ernstig zorgen over de achterstand van vrouwen in Nederland. Te weinig vrouwen werken, te veel zijn afhankelijk van hun echtgenoot. Vrouwen krijgen ook nog eens twintig procent minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en hebben veel minder kans op promotie.

'Piaggio MP3' Place des Jacobins Lyon
Bussemaker heeft vrijdagavond haar Emancipatienota naar de Tweede Kamer gestuurd en interview (betaalde toegang) aan Trouw gegeven waarin ze de inhoud toelicht. Volgens haar is er dringend verbetering nodig. Dat is een totaal andere houding dan haar voorganger Marja van Bijsterveldt (CDA) die op basis van dezelfde cijfers constateerde dat het juist goed gaat met de emancipatie. Bussemaker daarentegen ziet dat veel vrouwen in de problemen komen door hun afhankelijkheid:

Ze zouden zichzelf moeten kunnen bedruipen. Is het niet voor het geval dat hun huwelijk strandt, dan wel voor hun zelfontplooiing of voor het moment dat hun partner werkloos raakt. “Veel gehuwde, niet-werkende vrouwen lijken zich niet te realiseren dat, als het inkomen van hun man wegvalt, het gezin niets heeft om op terug te vallen.

Zeventig procent van de vrouwen werkt maar slechts de helft is economisch zelfstandig. De minister wijt dat niet alleen aan een gebrek aan voorzieningen in Nederland zoals kinderopvang die erg duur is, de weinig praktische schooltijden en de mantelzorg die vervuld moet worden. Volgens Bussemaker moeten vrouwen af hun eeuwige schuldgevoel en hun talenten beter benutten.

Vorige week zat ik bij de talkshow van Eva Jinek en daar sprak ik Patricia Paay. Dat is een vrouw van wie je wel kan zeggen dat ze veel heeft bereikt. Maar toch zei ook zij: ‘Ik voelde me alijd schuldig. Ik bleef alltijd maar denken hoe ik het iedereen naar de zin kon maken’ Vrouwen zouden meer moeten denken: ‘Ik heb mijn baan en als ik daar ben ben ik daar’. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd.

Volgens Bussemaker denken jonge vrouwen inmiddels wel beter na over hun toekomst dan jongens maar laat de daadkracht het nog afweten. Ze haalt de woorden aan van de beroemde schrijfster Belle van Zuylen (1740-1805) die een huwelijksaanzoek van een man die eiste dat ze af zou zien van contacten met andere mannen beantwoordde met: “Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid.” 

Bussemaker verklaart zich tegenstander van verplichte quota om het aantal vrouwen in  hogere posities omhoog te krikken. Ze gelooft meer in diversiteit bij bijvoorbeeld de sollicitaiecommissies en het voordragen van meerdere kandidaten. In de nota wijst Bussemaker er op dat uit Amerikaans onderozke blijkt dat vrouwen in tijden van crisis succesvoller zijn in het leiden van bedrijven dan mannen. 

Trouw: Te veel vrouwen teren op hun man

De brief van de minister aan de Tweede Kamer staat hier (pdf)

cc-foto: FaceMePLS

Geef een reactie

Laatste reacties (186)