43

VS gaat gesmolten poolgebied herbevriezen om olieplatform te kunnen bouwen

De Amerikaanse olieproducent CoconoPhillips gaat een ontdooid deel van het poolgebied bij Alaska bevriezen, zodat er een boorplatform kan worden geplaatst. De reden dat de permafrost überhaupt zo hard smelt, is omdat door klimaatverandering de temperatuur in Alaska twee keer zo hard stijgt als in de rest van Amerika. Een opwarming die weer versterkt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

De omstreden beslissing om toch naar olie te boren in het geplaagde poolgebied, werd genomen door de regering-Trump. De bedoeling is dat de komende dertig jaar meer dan tienduizend vaten olie per dag worden gewonnen. Het zogeheten Willow-project kon rekenen op veel weerstand van milieuorganisaties die duidelijk maakten dat de oliewinning niet alleen bijdraagt aan een verdere opwarming van de aarde, maar ook funest is voor het toch al fragiele ecosysteem in het gebied. Niet alleen trok de regering-Trump zich daar niets van aan, ook de nieuwe regering van president Joe Biden zet de seinen op groen voor het boorproject.

Volgens een verklaring van de overheid heeft de regering-Trump destijds een beslissing genomen die niet in strijd was met de op dat moment geldende milieuwetten. Wetten die door dezelfde Trump waren versoepeld nadat voorganger Barack Obama het boren naar olie in kwetsbare gebieden aan banden had gelegd. Daarnaast zegt de nieuwe regering van Joe Biden, die bij zijn aantreden direct weer toetrad tot het klimaatakkoord van Parijs en beloofde dat de VS afscheid zou nemen van fossiele brandstoffen, dat vorig jaar niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de olieboring.

In februari legde een federale rechtbank de bouw van het boorplatform stil om de rechtsgeldigheid ervan uit te zoeken. Die rechtbank kan in theorie nog steeds besluiten om de operatie af te blazen, maar die kans lijkt klein nu de Biden-regering de boorplannen steunt. Het poolijs in Alaska is sinds de eerste satellietmeting in 1979 met de helft afgenomen. De laatste zeven jaar werd in het gebied elk jaar een warmterecord bereikt. Volgens de huidige voorspellingen zal al het ijs in het poolgebied bij Alaska al in 2030 goeddeels gesmolten zijn.

cc-foto: Bureau of Land Management

Geef een reactie

Laatste reacties (43)