23

VVD: Pas debat over begroting wanneer nieuw kabinet eindelijk rond is

De VVD wil de financiële beschouwingen uitstellen. De partij heeft dat verzoek woensdagochtend ingediend in de Tweede Kamer. Volgens de VVD kan er pas een goed debat plaatsvinden wanneer er een nieuw kabinet geïnstalleerd is en de begroting voor het komende jaar af is. PvdA, GroenLinks en de SGP steunen het verzoek, de SP is woedend.

Tijdens de jaarlijkse financiële beschouwingen is het de taak van de minister van Financiën de begroting voor het nieuwe jaar te verdedigen tegenover de Tweede Kamer. Echter, zolang de formatie nog altijd niet is afgerond (dag 197), is er ook geen missionaire minister. De begroting die er nu ligt is opgesteld door het demissionaire kabinet van VVD en PvdA, maar beoogd coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie willen daar hun plasje nog overheen doen.

Uitstellen dus, tot er eindelijk een kabinet zit, vindt de VVD. De SP kan zich niet vinden in het verzoek van de VVD. ‘Zo wordt controle en inspraak op begroting uitgeschakeld. Kamer monddood?’ schrijft Kamerlid Renske Leijten op Twitter. En: ‘Tijd dat informateur Zalm maar eens in de Kamer komt uitleggen hoe lange formatie zich verhoudt met inspraak van de Kamer. Wat een bende.’

Eerder al ging ook de Algemene Politieke Beschouwingen niet door. Dat debat over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid volgt traditioneel direct op Prinsjesdag. In plaats daarvan zal het debat nu worden samengevoegd met dat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet, waarvan de onderhandelende partijen hopen dat het over een paar weken eindelijk geformeerd is.

Bron: AD / cc-foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geef een reactie

Laatste reacties (23)