13

VVD laat anti-Europa gezicht zien

Tweede Kamerfractie wil EU-verdrag, ná de verkiezingen, wijzigen

De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het EU-verdrag gewijzigd moet worden. Niet onmiddellijk, maar ná de verkiezingen van volgend jaar mei. De fractie gaat hiermee regelrecht in tegen het standpunt van het kabinet.

De Europese samenwerking berust op een aantal verdragen tussen de lidstaten. Het kabinet meent dat een verdragswijziging ‘geen begaanbare weg’ is. VVD-Kamerlid Mark Verheijen gaat daar nu tegenin door te stellen dat zo’n wijziging “onvermijdelijk” begint te worden.

Het Kamerlid wil onder meer dat gestopt wordt met vergaderen in Straatsburg. Ook moet een exit uit de euro voor landen die zich niet aan de afspraken houden mogelijk worden.

Verheijen:

Het is een verdrag van vóór de crisis, van vóór het moment dat Europa een groot debat werd in Nederland […] Wanneer wij op een aantal gebieden minder Brussel willen, gehele beleidsterreinen weg willen halen, moeten we niet terugschrikken voor optie van verdragswijziging […] Nu Europa langzaam in een rustiger vaarwater lijkt te geraken en de rook van de crisis langzaam optrekt denk ik dat het na de aanstaande EP-verkiezingen zaak is het debat hierover te openen.

Verheijen wil van het kabinet horen waarom het zo afwijzend staat tegenover een verdragswijziging. De VVD wil meer Europese samenwerking op het gebied van de interne markt, maar minder op een aantal andere gebieden. “Dan moeten we niet terugschrikken voor de optie van een verdragswijziging,” aldus Verheijen.

GroenLinks-collega Jesse Klaver was verheugd met de opstelling van de VVD’er nu deze zich aansluit bij de standpunten van GroenLinks. Hij wilde van Verheijen weten of de VVD een nieuw verdrag via een referendum zou willen voorleggen aan de bevolking, maar dat is voor Verheijen een brug te ver.
NU.nl: VVD wil EU-verdrag wijzigen

cc-foto: Niccolò Canti

Geef een reactie

Laatste reacties (13)