123

VVD laat strafbaarheid illegaliteit vallen

Omstreden maatregel uit regeerakkoord alsnog geschrapt ... VVD claimt in ruil 'denivelleringsmaatregel' ... Samsom: strafbaarstelling was 'molensteen' ... Dijsselbloem en Zijlstra: geen extra bezuinigingen

De omstreden eis van de VVD dat illegaliteit strafbaar moet worden is van tafel. Daarmee is een hoofdpijndossier voor PvdA-leider Diederik Samsom uit de weg geruimd.


De NOS meldt:

De strafbaarstelling van illegaliteit is van de baan. PvdA-leider Samsom heeft bekendgemaakt dat hij daarover afspraken heeft gemaakt met de VVD. Volgens hem lag de strafbaarstelling de PvdA als een steen op de maag. “De maatregel bleef ons maar achtervolgen.

Tegelijkertijd is bekendgemaakt dat de arbeidskorting verhoogd wordt, een maatregel die in het voordeel is van hogere inkomens. NRC

Een voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de VVD, Henri Kruithof, laat via Twitter weten dat de verhoging van arbeidskorting 500 miljoen euro bedraagt en geldt voor inkomsten tussen de 40.000 en 120.000 euro. Dat is volgens hem driehonderd euro per werkende.

In maart liet VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra weten dat er over de eis om illegalen te bestraffen te onderhandelen viel:

Als de PvdA het asielbeleid wil aanpassen, de strafbaarstelling illegaliteit, dan valt er over te praten, maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes.

De ruil lijkt te zijn dat de PvdA inbindt met het plan van het kabinet om de arbeidskorting voor hogere inkomens te verlagen. In september werd dat plan nog aangekondigd. Voor lagere inkomens zou deze belastingkorting omhoog gaan, voor hogere inkomens omlaag. De maatregel zou 500 miljoen euro kosten.

Volgens andere bronnen komt de maatregel er op neer dat de verhoging van de arbeidskorting die eerst zou gelden tot een inkomen 41.000 euro wordt opgetrokken naar 49.000 euro. Als dat zo is, betekent de maatregel geen enkele concessie voor de PvdA omdat die dan geheel ten goede komt aan de middeninkomens.

PvdA-leider Samsom zag geen andere uitweg dan deze deal met VVD:

Om politieke redenen konden we niet verder met deze zware molensteen voor de hele coalitie. Natuurlijk spelen de verkiezingen en de analyse van de campagne hier een rol bij. Ik weet zeker dat als we het nu niet hadden geschrapt, het ons was blijven achtervolgen. 

Democratie werkt. Het belangrijkste voor een politicus is zijn omgeving en verkiezingen zijn daarbij een belangrijk element. Dan zie je dus dat de campagne van de PvdA er enorm onder lijdt en dat ook onze politieke geloofwaardigheid eronder lijdt. 

Het signaal van de kiezer is helder. De zorgen en de grote onzekerheid worden de PvdA terecht zwaar aangerekend.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën denkt dat voor de 500 miljoen euro voor lastenverlichting die in de coalitie is afgesproken niet extra bezuinigd hoeft te worden: 

Maar dan heb je het ook wel gehad. Dus voor meer wensen, zeg ik tegen iedereen die nog wensen heeft, zie ik geen ruimte. Dit is inpasbaar, maar voor allerlei uitgavewensen of lastenverlichtende maatregelen heb ik geen geld.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het met hem eens en noemt de kans dat de lastenverlichting van 500 miljoen euro betaald kan worden uit meevallers ‘aanzienlijk‘. Zijlstra omschrijft de deal met coalitiepartner PvdA als ‘evenwichtig’.

Geef een reactie

Laatste reacties (123)