134

VVD-minister Dekker komt met plan om rechtsbijstand uit te kleden

De rechtsbijstand wordt fors uitgekleed als het aan VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) ligt. Dat blijkt uit concept-plannen van de minister die in handen zijn van NRC. De plannen gaan, zoals ze nu op papier staan, in tegen het regeerakkoord.

Dekker wil dat bepaalde rechtsgebieden worden uitgesloten van door overheid gesubsidieerde rechtshulp. Oftewel: mensen hebben niet zonder meer recht op een advocaat en moeten vaker zelf hun rechtskosten betalen. Alleen in het strafrecht en in asielzaken blijven door de overheid vergoede advocaten gegarandeerd. In het civiel en bestuursrecht niet. Wij bijvoorbeeld een gang naar de rechter moet maken bij een echtscheiding, ontslag of schulden, zal zelf in de buidel moeten tasten. In het huidige stelsel hebben mensen met een laag inkomen recht op een gesubsidieerde account als ze daar zelf geen geld voor hebben. Dat kost jaarlijks zo’n 400 miljoen euro en dat is volgens de VVD-minister te veel.

Minister Dekker vindt dat ‘het probleemoplossend vermogen’ van mensen moet worden vergroot, schrijft hij in een notitie aan de ministerraad. In plaats van dat mensen met een kleine buidel hulp van een advocaat krijgen, moeten ze volgens Dekker worden voorgelicht over wat ze zelf juridisch kunnen doen, bijvoorbeeld via online spreekuren. Ook vindt de VVD-minister dat taken die nu door advocaten worden uitgevoerd voor mensen met een laag inkomen, moeten worden overgenomen door ‘oplossingen die de private markt heeft ontwikkeld’.

Volgens NRC zijn de plannen nog niet definitief, maar maken die wel duidelijk in welke richting Justitie denkt om het stelsel te herzien.

cc-foto: Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (134)