26

‘VVD, sluit toetreding Turkije tot EU uit’

ChristenUnie roept de VVD op kleur te bekennen

Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, roept de VVD op zich nadrukkelijk en duidelijk uit te spreken over de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. De VVD stelt zich kritisch op ten opzichte van de stappen die Turkije maakt om in de toekomst toe te kunnen treden, maar volgens Segers blijft het bij ‘blaffen, niet bijten’.

Waar het op neer komt is dat de VVD eigenlijk tegen toetreding is, maar het niet hardop zegt. Segers zal daarom donderdag de partij bij het debat over de staat van de Europese Unie oproepen om, net als zijn eigen partij, uit te sluiten dat Turkije ooit deel mag uitmaken van de EU. In plaats daarvan zou het moeten blijven bij een geprivilegieerd partnerschap.

Segers:

De kloof tussen de EU en Turkije is simpelweg te groot en wordt alleen maar groter […] Bovendien is het de vraag hoe eerlijk het is als je eindeloos met een land door blijft praten over eventuele toetreding, terwijl je het eigenlijk niet ziet zitten.

VVD-Kamerlid Mark Verheijen wacht het precieze voorstel van de ChristenUnie af, alvorens er op te willen reageren. Wel zegt hij ‘zeer sceptisch’ te staan tegenover toetreding van Turkije. “En we zien het er uiteindelijk ook niet van komen”, aldus Verheijen. Desalniettemin voelt hij er weinig voor om de toezegging aan Turkije uit 1999 te breken, zonder alternatief:

Het is onverstandig een land met forse economische groei en een belangrijke geopolitieke ligging geheel van ons te vervreemden, terwijl de onderhandelingen toch al stil liggen. Dat is niet in Nederlands belang.

Nu.nl: ‘VVD moet kleur bekennen over toetreding Turkije tot EU’

cc-foto: European Parliament

Geef een reactie

Laatste reacties (26)