21

Waarom het Theaterinstituut moet blijven

Youp van 't Hek, Halina Reijn, Jon van Eerd, Gijs Scholten van Aschat en vele anderen op de bres voor het TIN

Door de bezuinigingen dreigt het Theaterinstituut Nederland (TIN) te verdwijnen.

Op hun website schrijven de medewerkers van het Theaterinstituut:

Het staat zwart op wit. Staatssecretaris Zijlstra heeft in zijn plan ‘Meer dan kwaliteit’ geen geld over voor het TIN. Als het aan het kabinet ligt krijgen we geen rijkssubsidie meer, noch voor sectortaken, noch voor erfgoed. We waren hierop voorbereid maar de boodschap blijft dramatisch. Onze collectie, archieven en mediatheek moeten we volgens Zijlstra’s plannen maar elders onderbrengen bij musea of andere culturele instellingen. Impliciet erkent het kabinet daarmee wel het belang van de TIN collectie. Het is dus extra onbegrijpelijk dat de rijkssteun zo abrupt – na 50 jaar – stopt. Het besluit is bovendien in strijd met een van de hoofddoelstellingen van het kabinet; het ontzien van erfgoed en bibliotheken. De sectortaken van het TIN zouden moeten worden overgenomen door de brancheorganisaties. Voor de theatersector als geheel hebben de voornemens van Zijlstra dramatische gevolgen. De klok wordt teruggezet naar de tijden van voor Aktie Tomaat (1969): alleen grote gezelschappen/voorzieningen hebben bestaansrecht. Kenmerkend voor de Nederlandse podiumkunsten is nu juist dat er in het kleinere en middelgrote veld groepen zijn zoals in het jeugdtheater, locatietheater en moderne dans die zelfs tot de internationale top doordringen. Dit wordt nu de nek omgedraaid.

Teken hier de petitie

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (21)