18

Wat gaat de EU doen tegen ebola?

Amerikaanse president kondigt hulp aan … Maar ook de EU moet helpen; wat kunnen we doen?

De afgelopen dagen keek de wereld vragend naar de Verenigde Staten. Wat gaat het land doen tegen de ebola-epidemie? Gaat het ingrijpen? Zal het de West-Afirkaanse landen te hulp schieten? Welnu, het antwoord is daar: in een speech bij een bezoek aan Atlanta kondigde de Amerikaanse president Barack Obama aan snel actie te zullen ondernemen. Om de mensen in West-Afrika te helpen, maar ook omdat de verspreiding van ebola de wereldwijde veiligheid kan aantasten.


De president sprak:

Hoewel het risico dat er besmetting komt in de Verenigde Staten klein is, kunnen de gevolgen wel op een andere manier gevoeld worden: als economieën instorten zal dit verregaande gevolgen hebben voor de hele wereld.”

Daarom stuurt de VS 3.000 soldaten naar West-Afrika om het virus te bestrijden. Ook hoopt Obama dat er een militair commandocentrum in Liberia opgezet kan worden om de coördinatie in de regio te verbeteren. Zijn plan om 3.000 militairen in te zetten is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) positief ontvangen. De WHO voegt daar aan toe dat er ook nog 1 miljard dollar nodig is om het virus te kunnen bestrijden. Volgens de WHO dreigt het aantal besmettingen iedere drie weken te verdubbelen. Meinie Nicolai, directeur van Artsen zonder Grenzen België, zegt de missie zeker toe te juichen, maar benadrukt wel dat het om een puur humanitaire missie moet gaan.

Nu de Verenigde Staten hebben aangekondigd in te zullen grijpen, wordt halsstarrig naar de reactie van de EU daarop gekeken. Bij het bestrijden van de giftige terreurbeweging IS stonden veel landen direct paraat om de VS bij te staan, zal dat bij de bestrijding van ebola ook zo verlopen? Voormalig GroenLinks-senator Leo Platvoet hoopt van wel. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij:

Het is hard nodig dat Amerika hulp biedt aan Liberia en andere West-Afrikaanse landen. Maar het is nog veel te weinig. Daarom moet ook de EU helpen: Mensen leveren en opleiden, noodziekenhuizen bouwen en zorgen voor voorlichtingsmateriaal, handschoenen en pakken.”

Platvoet werkte tot voor kort in Liberia voor een Amerikaanse hulporganisatie, maar moest enkele weken terug vanwege de ebola-uitbraak noodgedwongen terugkeren naar Nederland. Op de radio hekelt hij de houding van Nederland en andere EU-landen, die nauwelijks aan te zetten zijn tot ingrijpen.

Het is heel vreemd dat het vanuit Europa en specifiek Nederland wat dit betreft oorverdovend stil is tot nu toe. Ik begrijp dat de regering graag een coalitie wil vormen met president Obama. Dit lijkt me een heel goed onderwerp. Er is ongetwijfeld plaats in een zaaltje om dat samen te gaan bespreken.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)