6

Website voor fouten klimaatrapport

Planbureau schakelt burger in bij onderzoek naar klimaatblunders IPCC

Mensen die fouten hebben ontdekt in het klimaatrapport van het IPCC, kunnen die de komende maand op een website melden. Dit initiatief is afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving.


Het PBL gaat onderzoek doen naar fouten in een rapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de gevolgen van klimaatverandering in de wereld. Het planbureau meldt:

Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie heeft voormalig minister Cramer van Ruimte en Milieu het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht onderzoek te doen naar mogelijk andere onjuistheden in dit rapport. Het PBL is gevraagd te kijken naar de hoofdstukken die gaan over de gevolgen van klimaatverandering in de verschillende werelddelen en speciale aandacht te besteden aan de informatie over de Himalayagletsjers. Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek richt het PBL zich vooral op mogelijke gevolgen voor de hoofdconclusies.

Het planbureau zal nagaan in hoeverre onjuistheden in dit rapport van invloed zijn op de hoofdconclusies die het IPCC trekt. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is gevraagd toe te zien op de kwaliteit van het onderzoek.

Het planbureau heeft ook een website geopend waarop geïnteresseerden door hen gevonden onjuistheden in dit IPCC-rapport kunnen melden: www.pbl.nl/meldpunt

Foto: Victius (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (6)