40

Weer gedoe met Marokko om export uitkeringen

Nederland wil uitkeringen verlagen, Marokko komt met nieuwe eis: Westelijke Sahara moet - weliswaar indirect - erkend worden 

Het verdrag met Marokko dat de export van uitkeringen regelt staat weer op losse schroeven. Dat meldt onder meer de Volkskrant. Minister Asscher had nog zo zijn best gedaan om de uitkeringen te verlagen, maar Marokko geeft de overeenkomst een invulling die voor Nederland onwenselijk is.

Marokko wil namelijk dat er ook geld wordt overgemaakt naar mensen die zich in de Westelijke Sahara bevinden. Marokko heeft dat gebied geannexeerd, maar die annexatie wordt door de Verenigde Naties afgewezen en door Nederland niet erkend. Maakt de minister toch geld over naar mensen die zich daar bevinden, dan zou hij daarmee impliciet erkennen dat de Westelijke Sahara bij Marokko hoort.

Het akkoord dat de minister met Marokko sloot zou op 1 januari van kracht worden, maar lijkt nu met de nieuwe eis van Marokko van de baan. Lodewijk Asscher schrijft:

“Daardoor is er dan ook geen overeenstemming bereikt over het wijzigingsprotocol en kunnen de afspraken uit het gesloten akkoord niet worden uitgevoerd.”

In een brief aan de Kamer schrijft Asscher dat het akkoord er eventueel wel zou kunnen komen. “Het is slikken of stikken voor Marokko”, zegt VVD-Kamerlid Schut Welkzijn. Het socialezekerheidsverdrag wordt hoe dan ook per 2017 opgezegd, dan gaan er geen nieuwe uitkeringen naar Marokko.

Door het opzeggen van dat verdrag zou het kabinet jaarlijks op termijn structureel enkele tientallen miljoen euro per jaar kunnen besparen.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (40)