0

Wel-niet-wel-niet… toch wel quotum gehandicapten

VVD wilde zich terugtrekken, maar kabinet houdt zich toch aan de afspraak: grote bedrijven moeten vijf procent gehandicapten in dienst nemen

Het kabinet is toch voornemens een banenquotum in te voeren voor gehandicapten bij grote bedrijven. In het regeerakkoord is opgenomen dat ten minste vijf procent van de werkplekken hiervoor vrijgemaakt dient te worden. In eerste instantie ging men uit van 100.000 gehandicapten, maar er bleek sprake van een rekenfout. Het gaat om ruim 170.000 werkplekken.

De VVD krabbelde bij het bekend worden van de fout al gauw terug en wilde zich terugtrekken uit de afspraken. De partij was al geen voorstander van een quotum, maar had bij de coalitieonderhandelingen moeten toegeven aan de PvdA. In een debat in de Tweede Kamer kwam de VVD uiteindelijk ook daar weer op terug en gaat nu toch akkoord.

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters:

De VVD staat voor een quotum van vijf procent en blijft daarvoor staan.

Ook de PvdA blijft vasthouden aan de gestelde vijf procent. Wel staat de partij open voor een alternatief van de sociale partners, mits dat er ook toe leidt dat veel gehandicapten weer aan een baan worden geholpen.

Bedrijven met ten minste 25 werkplekken zijn voortaan verplicht gehandicapten in dienst te nemen. Bedrijven die er niet aan voldoen, krijgen een boete van vijfduizend euro per werkplek.

NRC: VVD: quotum arbeidsgehandicapten in regeerakkoord herzien

cc-foto: Baijg

Geef een reactie

Laatste reacties (0)