2

Wereldbank heeft te weinig oog voor mensenrechten

Nederland draagt jaarlijks honderden miljoenen af aan de Wereldbank

De Wereldbank heeft onvoldoende oog voor de mensenrechten in arme landen die de bank probeert te helpen. De Wereldbank heeft ook nauwelijks controlemiddelen om mensen in deze landen te beschermen tegen schendingen van hun mensenrechten. Dat is de conclusie in een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), dat maandag in Washington wordt gepresenteerd.


“De Wereldbank betaalt elk jaar tientallen miljoenen dollars om overal in de wereld de ontwikkeling te steunen”, zegt Jessica Evans van HRW. “Maar de bank moet ermee ophouden zijn eigen inspanningen te ondermijnen, door ervoor te zorgen dat hij niet langer bijdraagt aan mensenrechtenschendingen.”

De Wereldbank heeft zich onlangs nog tot doel gesteld extreme armoede aan te pakken en gedeelde welvaart te bevorderen, beide kwesties zijn onlosmakelijk verbonden met het recht van een ieder op een adequate levensstandaard, inclusief voldoende voedsel en huisvesting, aldus HRW.

Human Rights Watch roept de Wereldbank op om mensenrechten centraal te stellen in zijn ontwikkelingsprogramma’s. De organisatie noemt met name Vietnam en Ethiopië, waar de Wereldbank met veel geld programma’s heeft opgezet, maar hierbij volgens HRW geen oog had voor de mensenrechten. Ook Nederland draagt jaarlijks honderden miljoenen af aan de Wereldbank.

Foto-cc: Worldbank Photo Collection
Human Rights Watch: Abuse free development

Geef een reactie

Laatste reacties (2)