34

Wereldwaterdag: wij zijn grootverbruiker

Wereld Natuur Fonds berekent 'watervoetafdruk'

De Nederlander verbruikt gemiddeld 2,3 miljoen liter water per jaar. Slechts 11% daarvan is water van eigen bodem. Maar liefst 89% verbruiken we in het buitenland door de waterbehoefte van de producten die we importeren.

De Nederlander verbruikt daarmee twee maal zoveel water als de gemiddelde wereldburger. Dit blijkt uit de zogenaamde ‘watervoetafdruk’ die het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor ons land heeft berekend, samen met de Universiteit Twente.

Vandaag, op Wereldwaterdag, wil het WNF laten zien dat bedrijven wel degelijk invloed hebben op het waterbeheer in landen waar hun producten vandaan komen. Daarmee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van onze mondiale watervoorraad en de natuur.

Lees meer op WNF.nl.

Update 19:50

De website GeenStijl heeft het WNF-rapport tot een ‘hoax’ verklaard omdat in een database op de site waterfootprint.org van de Universiteit Twente een ander getal te vinden is dan in het persbericht. Die bewering blijkt bij het publiek voor de nodige verwarring te zorgen. Navraag bij het Wereld Natuur Fonds leert dat de database oude cijfers bevat die gebaseerd zijn op een terughoudende schatting. De actuele cijfers uit het rapport zijn overigens ook op waterfootprint.org te vinden.

Foto: Cesar Cabrera (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (34)