140

Werkloosheid neemt – weer – toe

Groei daar waar we het liever niet hebben: werkloosheidscijfer loopt op ... Lodewijk Asscher presenteert banenplan: kabinet maakt 600 miljoen euro vrij

In mei zijn er in totaal 9000 werklozen bijgekomen. Dat meld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee komt het totaal aantal mensen zonder baan uit op 659.000.


Ook wanneer het CBS het cijfer corrigeert voor seizoensinvloeden, blijft het werkloosheidscijfer groeien. Het komt daarmee uit op 8,3 procent. In mei was nog sprake van een record-werkloosheid. Dat cijfers loopt nu dus verder op. Wel is de sterke toename van werkloosheid wat afgevlakt. De afgelopen drie maanden nam de werkloosheid maandelijks met 15.000 toe, in mei kwamen er “slechts” 9000 mensen bij. 

Donderdag werd bekend dat het kabinet 600 miljoen euro uittrekt om de snel oplopende werkloosheid tegen te gaan. Het geld komt in de vorm van subsidies terecht bij werkgevers die jongeren, ouderen of gehandicapten aan het werk willen krijgen. Werkgevers en vakbonden moeten eveneens 600 miljoen euro investeren in dit plan, waardoor in totaal 1,2 miljard euro wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarkt.

Woensdagavond heeft minister Asscher (Sociale Zaken) het banenplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat de uitwerking van het Sociaal Akkoord dat het kabinet eerder sloot met werkgevers en vakbonden. De Volkskrant schrijft over de plannen van Asscher:

Werkgevers en werknemers mogen bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven, maar Asscher noemt in zijn brief nadrukkelijk het belang van het creëren van stages en werkervaringsplaatsen, scholing, arbeidsbemiddeling, outplacement en ondersteuning bij het in dienst nemen van kwetsbare groepen. Oudere werknemers kunnen worden ingezet als begeleider van jonge, onervaren krachten. De subsidie mag niet gebruikt worden voor het optuigen van verkapte vut- of prepensioenregelingen.”

Toch zijn voorstellen om via VUT of korter werken ouderen plaats te laten maken voor jongeren niet helemaal kansloos. Trouw schrijft dat wanneer bewezen wordt dat ze duidelijk leiden tot meer werk in een sector, ze ook voor subsidiëring in aanmerking komen. Asscher laat weten dat als dit “in een specifiek plan op individuele basis duidelijk bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en zorgt voor kansen voor jongeren” een uitzondering gemaakt kan worden.

Woensdag maakte het kabinet overigens nog bekend dat het in 2014 hoe dan ook 6 miljard euro extra gaat bezuinigen om zo aan de wens van eurocommissaris Olli Rehn te kunnen voldoen. Hiermee leek een bom onder het Sociaal Akkoord geplaatst te worden. Ton Heerts, voorzitter van de vakcentrale FNV, liet hierop weten dat het kabinet speelt met vuur:

Je moet nu niet extra bezuinigen, maar bouwen aan vertrouwen en investeren in mensen en hun werkgelegenheid. De nullijn voor de overheidssectoren die in het maartpakket zit, is voor ons onacceptabel.”
Volgens Heerts bezuinigt het kabinet de economie kapot. Juist in crisis tijd moet de overheid investeren in plaats van bezuinigen, om te zorgen dat het consumentenvertrouwen weer gaat groeien.

De Volkskrant: Kabinet trekt 600 miljoen uit voor banenplan
NOS: Werkloosheid neemt verder toe
CBS: Werkloosheid in mei verder opgelopen
Lees ook op Joop: Kogel is door de kerk: kabinet bezuinigt 6 miljard extra

Geef een reactie

Laatste reacties (140)