1

Wet tegen schimmige banden farmaceutische industrie met artsen

Verplichte openheid moet belangenverstrengeling tegengaan

Minister Klink bereidt een wet voor om de belangenverstrengeling tussen artsen en de farmaceutische industrie aan te pakken. Die praktijk leidt er toe dat steeds bepaalde medicijnen worden voorgeschreven. De wet legt bedrijven de verplichting op om banden met artsen en wetenschappers openbaar te maken. De maatregel is een reactie op het falen van zelfregulering.

Ba

Geef een reactie

Laatste reactie