206

Wetenschappers schieten Tweede Kamer te hulp

Feiten moeten ervoor zorgen dat de Kamer zich minder laat leiden door de waan van de dag

Tweede Kamerleden krijgen binnenkort hulp van wetenschappers. Ze zullen worden voorzien van feitelijke informatie over actuele onderwerpen. Volgens Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is dit nodig om te voorkomen dat de Kamer zich alleen baseert op informatie die het van de regering krijgt. Dat meldt de Gelderlander.

De hulp van de wetenschappers is ingeroepen na een onderzoek van twee jaar geleden, naar het functioneren van de Tweede Kamer. Eén van de aanbevelingen die uit het onderzoek kwam was dat de Kamer ‘meer haar eigen agenda moet bepalen en zich niet moet laten leiden door de waan van de dag’.

Gerdi Verbeet:

Ik hoop dat de Kamer beter beslagen ten ijs komt bij grote vraagstukken die aan de orde zijn. We kunnen straks bijvoorbeeld aan de KNAW vragen of de regering gebruik heeft gemaakt van de laatste kennis om haar plannen te onderbouwen. We willen een eigen informatiepositie opbouwen, als Kamer gezamenlijk feiten verzamelen. Zo voorkom je dat je steeds uit dezelfde vijver vist, dat de regering en de Kamer zich door dezelfde deskundigen en lobbyisten laten adviseren.

Verder wijst de Kamervoorzitter erop dat dankzij deze maatregel de discussies in de Kamer ook niet meer over de feiten zullen gaan, maar ‘over het politieke oordeel dat je aan de feiten verbindt’.

De Gelderlander: Tweede Kamer schakelt wetenschap in

Geef een reactie

Laatste reacties (206)