Laatste update 11:55
31

Whatsapp-groep politie orgie van racisme en vrouwenhaat

In Antwerpen is een geheime Whatsapp-groep aan het licht gekomen. Daarin deden politieagenten racistische, homofobe, seksistische, geweldsverheerlijkende uitspraken. Ook maakten ze verwijzingen naar het nazisme. Dat bericht de Belgische krant De Standaard.

Het gaat om een Whatsapp-groep van 25 leden uit een team van 77. Het gaat om een Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en transport van gevangenen. Het team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV), zoals ze officieel genoemd worden, heeft leden van de lokale politie, maar ook leden van het veiligheidskorps van de Belgische federale overheidsdienst justitie. Volgens De Standaard is de sfeer van het team al langer ondermaats, en zouden verschillende gedetineerden die met het team in aanraking kwamen al een klacht hebben ingediend tegen geweld.

In de Whatsapp-groep schepten leden op over geweld, deelden ze foto’s van gedetineerden die enthousiast werden becommentarieerd. Er werd verwezen naar een “massagraf voor asielzoekers” en hakenkruisen. Een 14-jarig meisje dat in een jeugdinstelling neer werd geschoten met een rubberen kogel kreeg het volgende commentaar:

Wss zo een voos wijf, beter stuk of 10 van die ballekes opschieten

Na de aanslagen in Parijs riep een van de leden van de groep op tot actie:

De keet afsluiten en van binnenuit uitzuiveren. Politie en leger zij aan zijn (sic). Gedaan met lullen. Tijd om te handelen.

Een van de andere leden reageerde door de geheime locatie van de machinegeweren te delen, en een ander wist te delen waar het sleuteltje van de kast met MP5’s lag.

Volgens Wouter van Besien, fractieleider voor Groen in de Antwerpse Gemeenteraad, is er een structureel probleem met racisme in het Antwerpse politiekorps. Vorig jaar werd er nog een rapport gepubliceerd dat stelt dat de Antwerpse politie dringend werk moet maken van een echt antidiscriminatiebeleid. ‘De tolerantie ten opzichte van racisme en ontoelaatbaar gedrag blijft veel te hoog”, zegt Wouter Van Besien.

De Appgroep werd in april 2016 al intern besproken in een dienstvergadering. Er gebeurde toen niets, behalve dat twee commissarissen die aan het hoofd staan van het team waarschuwden: ‘Let goed op: de groep is niet zo gesloten als je denkt’. Maanden later begon er pas een intern onderzoek nadat er klachten binnenkwamen van enkele collega’s, omdat ook zij in de groep onderwerp waren van gesprek. Een half jaar later zijn er echter nog steeds geen maatregelen genomen. ‘Eigenlijk zegt de commissaris: “Racisme en haatpraat kan binnen het korps zolang het maar binnenskamers blijft”. Dit is totaal onaanvaardbaar’, aldus Van Besien.

Foto: CC Bart Claeys

Geef een reactie

Laatste reacties (31)