15

Wie stopt de NSA?

NSA verzamelt meer dan 250 contactlijsten van emailgebruikers per jaar ... Braziliaanse premier roept in VN op tot internationale regulering

Vandaag werd bekend dat de NSA naast Amerikaans telefoonverkeer en internationale social media ook de contactenlijsten van emailgebruikers aftapt. Per jaar worden meer dan 250 miljoen digitale adressenboekjes verzameld en opgeslagen. Tot op heden hebben nog maar weinig landen zich echt durven uitspreken tegen de spionage en privacyschending door de Amerikanen, vermoedelijk omdat er afspraken zijn gemaakt over de uitwisseling van verzamelde gegevens. Uitzondering op die regel is de Braziliaanse president Roussef. Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde zij de NSA-praktijken onomwonden en riep ze op tot internationale regulering.


Lode Vanoost vertaalde haar speech voor De Wereld Morgen:

Wat we hier voor ons hebben is een ernstig geval van schending van de mensenrechten en burgerrechten, een geval van een invasie en beroving van vertrouwelijke geheime informatie, die commerciële activiteiten betreft. Bovenal is dit een geval van minachting voor de nationale soevereiniteit van mijn land. Wij hebben de Amerikaanse regering ons protest laten weten en eisen verklaringen, excuses en garanties dat dergelijke daden of procedures niet meer zullen voorkomen. Vriendschappelijke regeringen en maatschappijen die oprechte strategische partnerschappen willen opbouwen, zoals in ons geval, kunnen onmogelijk toelaten dat aan de gang zijnde illegale acties doorgaan alsof dat de gewone gang van zaken is. Deze acties zijn totaal onaanvaardbaar.”

In haar toespraak kwam Roussef ook met een voorstel om het internet op internationaal niveau te reguleren op basis van vijf principes:

“Brazilië zal een aantal voorstellen op tafel leggen om een multilateraal civiel kader te creëren voor internetbestuur en –gebruik, evenals beheersstructuren die effectieve bescherming van data en informatie garanderen, die over het internet circuleren. We moeten een aantal multilaterale mechanismes opstellen voor het World Wide Web, mechanismen die in staat zijn een aantal principes concreet te realizeren.

Het eerste principe is dat van vrijheid van meningsuiting, de privacy van personen en het respect voor de mensenrechten.

Principe twee is democratisch bestuur, multilateraal en transparant, uitgeoefend met een gevoel voor openheid, dat tevens collectieve creativiteit stimuleert en participatie van de maatschappij, de overheid en de privésector.

Ten derde geldt het principe van universaliteit dat zowel sociale als menselijke ontwikkeling verzekert, evenals de totstandkoming van inclusieve, niet discriminerende maatschappijen.

Het vierde principe is dat van culturele verscheidenheid, zonder enige dwangmatige oplegging van geloof, gewoontes of waarden.

Principe nummer vijf is dat van de neutraliteit van het internet door middel van het afspreken van technische en ethische criteria, die het onaanvaardbaar maken dat politieke, commerciële of religieuze argumenten, voor welke reden dan ook, daar een beperking op leggen.

Het is behoorlijk bijzonder voor de president van één van de grootste nieuwe economieën ter wereld om openlijk in de Algemene Vergadering van de VN te verklaren dat de VS de soevereiniteit van andere landen schendt. Het is dan ook nog maar de vraag of de Verenigde Staten haar dit in dank zullen afnemen. De vraag is nu wie het lef zal hebben om haar voorstellen om de NSA aan te pakken te steunen. 

Washington Post: NSA collects millions of e-mail address books globally

cc-foto: erokism

Geef een reactie

Laatste reacties (15)