106

Windmolenparken gedoemd te mislukken

Windmolenparken leveren ons volgens een doorrekening alleen maar verlies op: zowel financieel als qua CO2-uitstoot

Het bouwen van windmolenparken op zee levert de samenleving niets op. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de bouw van de parken op zee 5 miljard euro verlies oplevert. Indien de parken dichter bij de kust worden geplaatst, bedraagt het verlies 4,8 miljard euro. Qua milieu leveren de windpolenparken ook niets op: de CO2-uitstoot wordt er namelijk niet door beïnvloed. Het onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Grote boosdoener is het stelsel aan Europese afspraken waardoor de uitstoot van vuile energiecentrales gelijk blijft, ondanks de extra windmolens. Annemieke Verrips van het CPB:

Hoeveel windmolens je hier ook neerzet, het heeft geen effect op de CO2-uitstoot. (..) Maar de bouw van de windmolens op zee zal duurder zijn dan we nu denken.

Er wordt in Europa gewerkt met een CO2-handelssysteem. Wie broeikasgassen uitstoot moet daarvoor rechten kopen en daarmee mag gehandeld worden. Die rechten nemen niet af als er meer molens worden geplaatst.

Minister Kamp van Economische Zaken onderschrijft het rapport maar zegt dat de windmolenparken op zee ook een andere functie hebben.

Iedereen snapt dat als wij op dit moment fossiele energie gebruiken en er geen capaciteit is om op een duurzame manier energie op te wekken, dat je dan in de toekomst alleen maar door kan gaan op het pad van fossiele energie.

Mochten alle geplande windmolens gebouwd zijn, moet er jaarlijks circa een miljard euro aan subsidie worden uitgegeven om ze draaiende te houden. Per huishouden zou dit omgerekend 120 euro per jaar extra bovenop de reguliere energierekening betekenen.

Deskundigen verwachten tevens dat de wind op zee minder geld in het laatje zal brengen dan nu wordt verwacht door de producenten en het kabinet. Het ziet er dus naar uit dat het project nu al gedoemd is te mislukken.

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks reageert via Twitter op de NOS die het rapport als één van de eersten naar buiten bracht:

Onderzoek wat NOS aanhaalt gaat over nearshore <12 mijl. Kamp heeft net besloten daar minimaal te willen bouwen. (..) Nogal suggestief (..) Conclusie eerder dat door niet werkend emissiehandelsysteem windenergie nog steeds onnodig duur is.

Ook Jasper Vis, manager bij Dong Energy, weet het rapport treffend samen te vatten onder #CPB-logica op Twitter. 

Bij een slecht werkend systeem van CO2-handel kunnen we beste zoveel mogelijk kolen stoken.

Dong Energy is overigens deze maand overgenomen door Eneco, het bedrijf dat Henk Kamp ervan beschuldigde zijn afspraken niet na te komen aangaande de windmolenparken.

Zie ook:

Duurzame energie? Niet in Nederland!

NOS: 5 miljard schade door windmolens

Cc-foto: Flickr Rob van Hilten

Geef een reactie

Laatste reacties (106)