18

Zembla: Giftige paling blijft te koop

Voedsel- en Warenautoriteit dringt aan op vangstverbod vervuilde paling. Ministerie LNV erkent dat norm dioxinegehalte wordt overschreden, maar grijpt niet in

In Nederland wordt al jaren paling verkocht met een te hoog gehalte van de gifstof dioxine. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft daarom sinds 2007 meerdere keren aangedrongen op een vangstverbod voor vervuilde paling. Het ministerie van LNV erkent dat de norm voor het dioxinegehalte in de paling wordt overschreden, maar grijpt niet in. Daarom kunnen de visserijbedrijven hun paling gewoon verkopen, zo blijkt in de ZEMBLA-uitzending ‘De Dioxine Paling’, die zaterdag 25 september om 22.30 uur te zien is bij de VARA op Nederland 2.

Paling uit de Nederlandse grote rivieren en de Biesbosch voldoet niet aan de huidige Europese dioxinenormen. Exacte cijfers over hoeveel giftige paling wordt verhandeld, zijn er niet, maar onderzoekers gaan uit van zo’n 300.000 kilo wilde paling per jaar. Ook is niet bekend hoeveel mensen te vaak vervuilde paling eten. Minister Verburg laat dit niet onderzoeken. Ze schreef de Kamer al eerder: ‘Mijns inziens is die precieze omvang niet relevant.’

Wetenschappers van onderzoeksinstituten Imares en Rikilt blijven het ministerie waarschuwen dat deze paling niet veilig is om te eten. J. Schobben, hoofd milieu van onderzoeksinstituut Imares in ZEMBLA:

Het kan kanker veroorzaken, maar het effect op nakomelingen is het grootst.

Toxicoloog R. Hoogenboom van het Rikilt wijst ook op de gevaren van dioxines voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind:

Deze paling is niet veilig om te eten.

Volgens de wetenschappers weegt het belang van de vissector zwaarder dan de voedselveiligheidsbelangen. J. Schobben hierover in ZEMBLA:

Als de paling niet meer gevangen wordt, heb je het voedselveiligheidsprobleem opgelost, maar dan moet de vissector gecompenseerd worden.

Zwangere vrouwen werden misleid door het Voedingscentrum, een instituut dat gefinancierd wordt door twee ministeries en verantwoordelijk is voor voorlichting over gezonde en veilige voeding. Op hun website voor zwangere vrouwen verzuimde ze te waarschuwen voor de gevaren van rivierpaling. De website is pas sinds vorige week aangepast, nadat daar door ZEMBLA op werd gewezen.

Lees meer bij Zembla: De Dioxinepaling

Foto groot cc: Onno B.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)