7

Ziekenhuizen slordig met privacy

Alleen bij BN'ers worden medische gegevens goed afgeschermd ... CBP eist verbetering ... Anders worden er maatregelen getroffen ... Lees ook: Kees Tulleken berispt

Ziekenhuizen en zorginstellingen schenden de privacy van hun patiënten veelvuldig. Dat meldt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dinsdag.

Uit onderzoek bij negen verschillende instellingen blijkt dat er zeer onzorgvuldig wordt omgesprongen met de medische gegevens van patiënten. Het komt op grote schaal voor dat medewerkers die daar niet toe bevoegd zijn toch de medische gegevens van patiënten bekijken. Een van de onderzochte instellingen moest daarom zelfs een medewerker schorsen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bekende Nederlanders en topmensen van instellingen vaak wél goed beschermd zijn tegen onrechtmatige toegang van hun medische gegevens. Het CBP:

De patiënt moet kunnen rekenen op een goede medische behandeling en zorgvuldige omgang met zijn persoonlijke gegevens. Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig.

Een paar voorbeelden van de schending van de privacy zijn: een student die bij de GGZ werkt en niet wil dat een medestudent die er parttime werkt in zijn gegevens kan kijken. Of een doktersassistent die niet wil dat collega’s op een andere huisartsenpost in zijn gegevens kan kijken.

De besturen van de zorginstelling hebben een wettelijke verantwoordelijkheid de privacy van welke patiënt dan ook te waarborgen. Het CBP vindt dan ook dat de situatie snel moet veranderen. Zo niet, dan zal het College maatregelen treffen.

Lees het hele onderzoek op de website van het CBP.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)