53

Zijlstra: Deeltijdstudie lekker zelf betalen

HBO-raad spreekt van een 'dreigende privatisering' van het hoger onderwijs

Staatssecretaris Zijlstra (onderwijs) maakt deeltijdstudeerders blij met een dode mus. Hij denkt er over om de financiering van deeltijdopleidingen helemaal te schrappen. Voor studenten op het gebied van onderwijs en de gezondheidszorg zou hij wel een uitzondering willen maken. Eerder liet Zijlstra deeltijdstudenten weten zijn wetsvoorstel over de langstudeerboete opnieuw te bekijken omdat deeltijdstudenten door deze nieuwe wet extra worden gestraft.

Volgens bronnen in Den Haag en NRC wil Zijlstra de financiering voor het deeltijd studeren nu helemaal stopzetten. Een woordvoerder van Zijlstra zegt in een reactie:

De staatssecretaris heeft het parlement vorig jaar toegezegd te bekijken of de vormgeving van het deeltijdonderwijs nog wel aan de eisen van deze tijd voldoet. Hij is bezig met de uitwerking van die exercitie en zal nadat hij daarover een besluit heeft genomen de Kamers informeren.

Als Zijlstra zijn nieuwe ideeën doorzet, komen mensen die zich naast hun huidige baan willen bij- of omscholen in de problemen. De Eerste Kamer sprak zich in eerst instantie al uit tegen Zijlstra’s langstudeerboete. Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad noemt de nieuwe hoofdpeinzingen van Zijlstra een ‘dreigende privatisering’ van het hoger onderwijs en vindt de timing van de staatssecretaris ‘onzalig’.

Volgens onderwijsinstellingen loopt het aantal aanmeldingen voor deeltijdstudies terug vanwege de langstudeerboete. Zijlstra meent dat dat komt doordat particulieren en bedrijven door de economische crisis minder geld uitgeven aan scholing.

Tanja Jadnanansing, woordvoerder van onderwijs voor de PvdA is ontstemd over het nieuws van Zijlstra. “PvdA: deeltijd ‘afschaffen’ zou ‘schandalig’ zijn”, tweet ze.

NRC: Zijlstra denkt over stopzetten financiering deeltijdstudies

Geef een reactie

Laatste reacties (53)