36

Zonen nu lager opgeleid dan ouders

Daling onderwijsniveau vooral onder autochtone mannen

Twintig procent van de mannen tussen de 25 en 40 jaar is lager opgeleid dan hun ouders. Het is voor het eerst dat er sprake is van zo’n forse achteruitgang. Voorheen was 1 op de 10 mannen minder opgeleid dan zijn ouders.

Trouw schrijft:

De verklaring hiervoor is eenvoudig. Hoger dan universiteit is onmogelijk, zeggen de onderzoekers Jochem Tolsma en Maarten Wolbers. “Het plafond is bereikt”, zegt Wolbers. “Je kunt op een gegeven moment niet meer stijgen, alleen nog dalen.” Bij vrouwen is nog geen sprake van sociale daling. Die zijn nog bezig met een inhaalslag.

Het verschijnsel treedt vooral op bij autochtone mannen en heeft ook gevolgen voor hun werk. Het verlies aan inkomen wordt veelal gecompenseerd doordat beide partners werken.

Trouw: Opleidingsniveau zoon blijft achter bij ouders

cc-foto: Kelly B

Geef een reactie

Laatste reacties (36)