6

Zwols ziekenhuis krijgt vondelingenkamer

Isala-ziekenhuis wil veilige plek voor moeders in nood en hun baby

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle krijgt begin volgend jaar een vondelingenkamer. Daarmee is Isala het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze mogelijkheid biedt. Elders in het land zijn wel een aantal particuliere vondelingenkamers.

Met het initiatief, afkomstig van een Zwolse gynaecoloog, wil het ziekenhuis pasgeboren kinderen alle zorg geven die ze nodig hebben. Volgens Isala hebben moeders in nood een goede plek nodig waar ze om hulp kunnen vragen en eventueel hun kind kunnen afstaan. 

‘Het is triest om te zien dat met enige regelmaat kinderen te vondeling worden gelegd met soms fatale gevolgen,’ zegt een woordvoerder. ‘Als ziekenhuis vinden wij het onze verantwoordelijkheid om ook in deze noodsituaties opvang te bieden.’ In 2013 was toenmalig staatssecretaris Fred Teeven nog fel gekant tegen het inrinchten van een vondelingenkamer, omdat dit volgens hem te vondeling leggen zou uitlokken. 

In de nieuwe vondelingenkamer kan de moeder ongehinderd met haar baby naar binnen lopen. In de ruimte komen een ledikantje, een tafel en een stoel te staan. Er is de mogelijkheid voor de moeder om anoniem met een hulpverlener te praten, of ze kan ervoor kiezen de baby achter te laten. In dat laatste geval zal het ziekenhuis direct de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Voor de moeder die later alsnog wroeging heeft is er een terugweg: in het ledikant zal een envelop worden gelegd met onder andere een uniek puzzelstukje. Wanneer de moeder zich binnen een halfjaar bedenkt en zich met het puzzelstukje meldt, mag ze haar baby meenemen. Het eerste halfjaar zal het kind dan ook niet ter adoptie worden aangeboden.

In Nederland worden relatief weinig kinderen te vondeling gelegd. Volgens cijfers van het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) gaat het om maximaal twee gevallen per jaar. Het te vondeling leggen van een kind is in Nederland strafbaar, het gebeurt in de praktijk echter maar zelden dat het Openbaar Ministerie tot vervolging over gaat. In 2013 was toenmalig staatssecretaris Fred Teeven nog fel gekant tegen het inrichten van een speciale kamer, omdat dit volgens hem te vondeling leggen zou uitlokken.

Beeld: YouTube

Geef een reactie

Laatste reacties (6)