1.105
13

oprichter 1%CLUB

Anna Chojnacka is gespecialiseerd in het toepassen van WEB 2.0 voor het vergroten van participatie, democratie en empowerment van achtergestelde groepen wereldwijd. Ze was onder andere de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003, adviseur/onderzoeker voor de gemeente Amsterdam en campagneleider bij Fair Trade Original. Ze heeft Internationale Betrekkingen, Economie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de UvA gestudeerd. Daarnaast is Anna lid van de Worldconnectors denktank.

24 uur twitteren tegen armoede

“Als iedereen 1% van zijn of haar tijd, kennis en geld inzet, kunnen we armoede structureel oplossen”.

Met deze gedachte is de 1%CLUB opgericht. Op 16 en 17 december organiseren we een grote online actie tegen armoede. Ten minste 24 promotors met een sterk online netwerk worden uitgenodigd om in slechts 24 uur minstens 24 projecten van de 1%CLUB te realiseren.

In Nederland groeit de kritiek op ontwikkelingssamenwerking. Het moet allemaal veel transparanter, efficiënter en effectiever. Voorheen was het voldoende als kerken en grote ontwikkelingsorganisaties “trust me” riepen. “Maak je geen zorgen, wij zorgen dat het geld goed terecht komt”. Nu wil men weten wat er met hun geld gebeurt. En men wil meedoen, “involve me”.

De actie is op deze “involve me” generatie gericht. We willen voor één dag bewijzen dat we niet alleen Twitteren over koffie maar dat we ons met behulp van onze online netwerken zoals Twitter, Hyves en Facebook op een nieuwe manier kunnen organiseren en ook daadwerkelijk iets kunnen bereiken. Want als we samen een online encyclopedie als Wikipedia kunnen schrijven dan moeten we toch ook in staat zijn om met diezelfde middelen, technieken en kennis om de armoede aan te pakken?

Is het oplossen van armoede dan niet heel erg complex? Dat is waar. Veel complexer krijg je het niet. Stabiliteit met welvaart schijnt geen natuurlijke toestand voor de mens te zijn. De helft van de mensheid leeft van minder dan één dollar per dag; een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Er zijn veel conflicten in de wereld; veel onderdrukking, geweld en andere ellende. De leefomstandigheden van al deze mensen zodanig verbeteren zodat ze in staat worden gesteld om in eigen levensonderhoud en dat van hun familie te voorzien en in een schone en veilige omgeving te kunnen wonen; het lijkt een onbegonnen zaak.

Zoals ook Easterly en Moyo betogen is het dan ook niet mogelijk om met één Groot Plan de economie in ontwikkelingslanden te verbeteren, de politieke situatie stabiliseren, het onderwijs niveau drastisch te verbeteren, gezondheidssector op te bouwen, voedselveiligheid te garanderen, klimaatverandering tegen te gaan. Tegen de tijd dat het Plan bedacht is, laat staan uitgevoerd, is de wereld alweer veranderd.

Internationale Samenwerking draait dan ook niet om het plan. Het draait om de mens. Door wereldwijd de bij mensen aanwezige energie, passie, middelen, ervaring en kennis op een slimme manier aan elkaar te koppelen ontstaat een structuur waarbij op wereldschaal aan één op één ontwikkelingssamenwerking kan worden gewerkt. Waar er vroeger een paar mensen bij elkaar gingen zitten, met hun eigen kennis een oplossing gingen aanbieden voor iets wat zij als probleem zagen, komen nu honderden, duizenden mensen online bij elkaar die allemaal stukjes informatie online plaatsen, hun specifieke kennis delen, specifieke vragen stellen, concrete expertise aanbieden en oplossingen aandragen.

De 1%CLUB (1procentclub.nl) is de eerste aanzet tot zo’n samenwerkingsstructuur. Het is de online marktplaats voor ontwikkelingsprojecten waar je 1% van je kennis, tijd en geld kunt inzetten voor een project welke je zelf kiest. Je weet op die manier precies waar je 1% naar toe gaat. En online volg je, door middel van blogs, foto’s en video’s, de voortgang van je project. In het eerste jaar zijn er zo inmiddels 50 projecten gerealiseerd in meer dan 35 ontwikkelingslanden. Van een kippenboerderij in Kenia tot een breakdanceschool in Guatemala.

We willen de komende 24 uur aantonen waar we toe in staat zijn als we online onze kennis, energie en netwerken aan elkaar koppelen en ons gezamenlijk inzetten tegen armoede. Ten minste 24 promotors met een sterk online netwerk worden uitgenodigd om in slechts 24 uur minstens 24 projecten van de 1%CLUB te realiseren. Zie ze als influentials, conversatie-starters, online smaakmakers met een uitgesproken en graag gehoorde mening. De 24 promotors doen er 24 uur álles aan om met behulp van hun netwerk middelen in te zamelen waarmee 24 projecten gerealiseerd kunnen worden. Elke promotor kiest zelf een project waar hij verantwoordelijk voor is. Dit betekent dat hij in 24 uur zijn netwerk moet mobiliseren om het geld en de kennis bij elkaar te brengen dat nodig is om het project te volbrengen. De promotor rolt een een sneeuwbal, en zijn volgers op Twitter maken er een lawine van.

www.1procentclub.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (13)