25.857
143

Activist

Activist. Schreef tot nu toe pittige artikelen over wapenhandel, onduurzame voedsel en kleding, tax injustice, racisme en het disfunctioneren van het maatschappelijk middenveld. Tot juli 2011 directeur van Fairfood International (www.fairfood.org). Frank was tevens tot juli 2011 bestuurslid van de brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisaties Partos (www.partos.nl). Voor Fairfood was Frank werkzaam voor Amnesty International en Fairtrade Original. Hij komt uit het bedrijfsleven waar hij jarenlang werkzaam was als management consultant.

Actie tegen GeenStijl is signaal

Eindelijk komen heel veel mensen uit hun stoel omdat het wegzetten van bevolkingsgroepen hen te ver gaat

We moeten het maar normaal vinden tegenwoordig. Hele bevolkingsgroepen uitschelden voor rifapen en kankerjoden. En dat allemaal onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dat heet dan satire of kunst. Zo beroept GeenStijl zich op satire, en zegt rapper Ismo dat hij een kunstenaar is. Tja, zo lust er er nog wel een.

Jarenlang is de discussie blijven hangen op dit niveau. Maar door de uitspraken van Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is het debat over het toelaatbare gekanteld. Er blijkt nu dus wél een grens te zijn bij het uiten van je mening. Minimaal bij een gedeelte van de bevolking althans. Nourdine Tighadouini en ik vinden dat zowel GeenStijl als Ismo de grens overschreden hebben, en daarom gaan we woensdag aangifte doen bij de politie. De vraag is of het Openbaar Ministerie het met ons eens is. En zo ja, of de rechter het daar mee eens is.

De eerste winst is er al. Eindelijk komen heel veel mensen uit hun stoel om aan te geven dat deze vorm van wegzetten van bevolkingsgroepen te ver gaat. De afgelopen jaren gold het devies om niet te veel aandacht te besteden aan dit soort sites en uitingen, maar dat heeft gewoon niet gewerkt. Nu ‘vechten’ we terug. Nourdine en ik doen heel bewust aangifte tegen zowel GeenStijl als rapper Ismo, om daarmee een helder en duidelijke signaal te geven dat discriminatie van Marokkanen, Joden en uiteraard ook van homo’s en verder elke andere groep, ongepast is.

Er is meer veranderd dat de discussie kan verrijken. Meer en meer rapporten laten zien dat Nederland een behoorlijk racistisch landje is geworden. Daarmee is nog geen causaal verband gelegd met de uitingen van GeenStijl en Ismo, maar minimaal kunnen we daar nu eens naar gaan kijken.

Op Facebook roepen we mensen op woensdag om 16:00 aangifte te doen in Amsterdam. Uiteraard kun je ook naar een ander politiebureau. Tuurlijk zijn er nog veel meer mensen en websites die aangepakt zouden moeten worden. En natuurlijk zijn de twee zaken niet te vergelijken. En nee, we willen niet dat GeenStijl verboden wordt, noch dat Ismo niet meer mag rappen. Maar er mag wel een signaal gegeven worden aan zowel GeenStijl als Ismo dat ze te ver zijn gegaan. Tenslotte is niet alleen vrijheid van meningsuiting een grondrecht, maar ook ‘niet gediscrimineerd worden’ en ‘bescherming tegen haatzaaien’. Nogmaals, we zijn inmiddels een behoorlijk racistisch landje geworden.

Interessant is ook de positie van de adverteerders van GeenStijl. De Rabobank en de NS verschuilen zich achter Google, die de online advertenties voor hen regelt. Maar ze willen ook geen afstand nemen van het feit dat ze via Google wel degelijk adverteren op GeenStijl. Nadat ik vroeg of ze ook geen afstand zouden nemen van websites waar joden kankerjoden worden genoemd, klonk het… ‘geen commentaar’.

Na de uitspraken van Wilders (dank daarvoor) kunnen we de discussie in de volle breedte gaan voeren. Daarbij is het vooral van groot belang dat de grote middenmoot zich er mee gaat bemoeien. Want als ik de ‘discussie’ volg die nu vooral op de flanken wordt gevoerd, krijgen we daar de boel niet mee op de rit.

Geef een reactie

Laatste reacties (143)