1.060
27

Politiek historicus

Ewout Klei (1981) is historicus en heeft zich gespecialiseerd in de contemporaine politieke geschiedenis.

Afvalligenpesten

De rooms-katholieke kerk beschouwt zichzelf ongetwijfeld als de Goede Herder, maar haar methoden doen eerder denken aan die van de Spaanse Inquisitie

Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP, valt de eer te beurt het eerste nieuwe woord van 2013 te hebben bedacht, namelijk ‘christenpesten’.

In het dagblad Trouw van 2 januari hekelde hij het ijveren van D66 voor de voltooiing van de scheiding tussen kerk en staat. D66 pleitte bij monde van parlementariër Gerard Schouw er immers onlangs voor dat kerken niet langer mogen neuzen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), om zo te kunnen zien waar hun verhuisde en verdwaalde schaapjes uithangen. Volgens Schouw schendt de koppeling tussen kerk en GBA het recht op privacy. Aan kerkleden wordt namelijk niet gevraagd of ze als kerklid geregistreerd staan in de GBA. Dit gebeurt gewoon.

Bisschop ziet dit natuurlijk anders. Op 7 januari zei hij tegen mij op de EO-radio, dat D66 vanuit een seculiere ideologie en met een geheim programma actie voert om alle christelijke invloed uit het openbare leven te bannen. Dit zou niets anders zijn dan christenpesten. Het bezwaar van D66 dat de privacy wordt geschonden wuift Bisschop weg. Mensen kunnen gewoon aangeven dat ze niet langer als kerklid in de GBA geregistreerd willen staan.

Spaanse Inquisitie
Bisschop heeft ongelijk. Allereerst is het vreemd dat je ergens geregistreerd wordt als zijnde kerklid, terwijl je hier helemaal niet om hebt gevraagd. Het is daarom alleen al principieel fout, dat mensen als kerklid in de GBA staan.

Ten tweede weten veel mensen niet dat ze in de GBA staan. Als de kerk verhuisde leden weer probeert te benaderen, zeggen ze er natuurlijk niet bij dat ze het nieuwe adres weten dankzij de GBA.

Ten slotte, en dat is het hoofdbezwaar, maakt de rooms-katholieke kerk mensen die zich willen uitschrijven uit de kerk het godsonmogelijk. Je moet je ongeveer zo’n zeven keer uitschrijven en dan pas ben je geen lid meer. Tot die tijd blijft de kerk je benaderen met uitnodigingen, hierbij geholpen door de informatie uit het GBA. De Rooms-katholieke Kerk beschouwt zichzelf ongetwijfeld als de Goede Herder, maar haar methoden doen eerder denken aan die van de Spaanse Inquisitie.

Ontdopen
Sinds kort is er een nieuwe website online, www.ontdopen.nl, die mensen helpt om zich te kunnen uitschrijven uit de rooms-katholieke kerk. Men schrijft:

deze website maakt het katholieken gemakkelijk zich (grotendeels) uit te schrijven uit de Katholieke Kerk”

Een garantie van 100% geeft de website dus niet. Niettemin was deze website voor de uiterst conservatieve pastoor Harm Schilder aanleiding voor een vergeldingsactie. Hij plakt de foto’s van alle mensen die zich in zijn parochie hebben uitgeschreven als lid op de deur van zijn kerk, zodat iedereen weet wie ze zijn.

Deze schandpaal is natuurlijk een schandaal. Niet alleen schendt Schilder de privacy van mensen door ongevraagd hun foto’s op een deur te plakken, maar ook is het heel vernederend omdat de bedoeling is dat deze afgedwaalde schaapjes als ‘zondaars’ en criminelen tentoongesteld worden, die weer op het rechte pad moeten worden gebracht.

In Engelse tabloids worden verdachten van een ernstig misdrijf vaak met foto, naam en toenaam in de krant gezet, niet alleen omdat ze dan misschien sneller worden opgepakt maar ook en vooral om ze te vernederen. Pastoor Schilder doet precies hetzelfde.

Zal de bisschop van Den Bosch deze overijverige zeloot tot de orde roepen? En wat vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop eigenlijk van dit afvalligenpesten?

Volg Ewout Klei ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (27)