1.643
13

Gemeenteraadslid PvdA Leeuwarden

Jelmer Staal (23) is raadslid voor de PvdA Leeuwarden. De afgelopen jaren heeft hij zich hard gemaakt voor jongeren en onderwijs. Onderwerpen die hem goed liggen. Staal studeert namelijk aan de NHL Hogeschool, bestuurskunde.

Aleid Wolfsen, ga zelf de prostitutie exploiteren!

Naar mijn idee zou de overheid juist de enige exploitant van prostitutie moeten zijn

De coöperatie van Utrechtse prostituees zou door Aleid Wolfsen niet alleen gesteund moeten worden, het zou de eerste stap moeten zijn naar een overheidsgeleide exploitatie van prostitutie.

De laatste prostitutieramen in Utrecht gaan dicht. De gemeente Utrecht heeft de vergunning van Wegra, de laatste exploitant, ingetrokken vanwege mensenhandel. Het bedrijf heeft het intrekken van de vergunning met een kort geding proberen te voorkomen, maar de rechter heeft geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen zijn voor mensenhandel. De prostituees hebben nu het plan opgevat om de ramen zelf uit te baten, via een coöperatie. Burgemeester Wolfsen heeft opdracht gegeven om zo’n coöperatie op te zetten, maar wil de exploitatie zelf niet overnemen. Een gemiste kans van formaat. Naar mijn idee zou de overheid juist de enige exploitant van prostitutie moeten zijn.

Prostitutie is in Nederland sinds 2000 gelegaliseerd. Het doel van de legalisatie was onder andere bescherming van de prostitué en bestrijding van onvrijwillige prostitutie. Mede doordat onder andere de politie niet goed heeft ingespeeld op de legalisatie en door de opkomst van internet, is veel prostitutie is verschoven naar de ongecontroleerde sector. De beoogde doelen van de wet zijn daardoor niet gehaald. In Zweden is hoerenlopen strafbaar. Daar heeft het evenmin tot een vermindering van bezoek aan prostituees geleid. Door de opkomst van internet is net als in Nederland veel prostitutie niet verdwenen, maar onzichtbaar geworden.

De twee uitersten, het toestaan in Nederland en het verbieden in Zweden, geven aan dat het tegengaan van (misstanden in de) prostitutie niet gaat over de mate van legalisatie. Het gaat om goed reguleren en goed toezicht. Er zou dus een andere manier gevonden moeten worden.

Er is in Nederland een uitstekend voorbeeld voor een derde weg, namelijk Holland Casino. Holland Casino heeft het monopolie op casinospelen, het is nergens anders toegestaan. De staat is enig aandeelhouder. Daardoor is er optimaal grip op het tegengaan van de nadelige kanten aan gokken, namelijk gokverslaving en witwassen. Dit wordt aangepakt door bijvoorbeeld gesprekken bij te veel bezoeken en het melden van ongebruikelijke transacties. Beide zaken gaan in tegen het belang van het casino, maar helpen het algemeen belang. Het casino is succesvol bij de aanpak, zo constateerde de Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld dat er effectief opgetreden wordt tegen witwassen.

De prostitutiebranche zou enorm geholpen zijn met zo’n vorm van regulatie. Door alleen nog toe te staan dat prostitutie aangeboden wordt door een, speciaal voor het doel opgericht, staatsbedrijf kan de overheid perfect vrouwen beschermen, tegen mensenhandelaren en pooiers. Doordat alle prostitutie die buiten het overheidsbedrijf aangeboden wordt illegaal is, wordt handhaving veel eenvoudiger.

De Utrechtse prostituees die een coöperatie willen starten, zouden dan ook volop geholpen moeten worden door de gemeente. De gemeente zou zelfs deel moeten nemen aan de coöperatie, met mankracht en geld, en de coöperatie als enige een exploitatievergunning moeten geven. Daarmee zou de coöperatie de eerste stap kunnen zijn, een test voor een prostitutie variant op Holland Casino. Daar zou de gemeente de vrouwen mee helpen en de mensenhandelaren een slag mee toebrengen.

Deze weblog is op persoonlijke titel geschreven. Het verscheen eerder op het weblog van Jelmer Staal. Volg Jelmer Staal ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (13)