11.226
126

Fractievoorzitter en raadslid Amsterdam BIJ1

Jazie Veldhuyzen (1990) is duo-raadslid voor BIJ1 in Amsterdam en als activist o.a. betrokken bij Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië.

Amsterdam: toon verzet tegen Fort Europa

Amsterdam heeft als overwegend linkse stad de plicht om verzet te tonen tegen de onmenselijke behandeling van vluchtelingen

Terwijl de Europese Commissie grofweg 35 miljard wil investeren in het ‘beteugelen van migratie’, onderhandelen GroenLinks, D66, PvdA en SP in Amsterdam over een nieuw coalitieakkoord. Een van de onderwerpen waar nog geen nieuws over naar buiten is gekomen is de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen in de stad. Het nieuwe college kan het falende landelijke asielbeleid niet veranderen, maar zij hebben wel de mogelijkheid om een tegenwicht te bieden aan de onmenselijke behandeling van vluchtelingen en de uitbreiding van Fort Europa.

Amsterdam
cc-foto: JustineSB

De Nederlandse regering is een van de aanjagers van Fort Europa. Alhoewel in het regeerakkoord staat dat er enkel migratiedeals worden gemaakt met ‘veilige derde landen’ blijkt uit de praktijk dat het niet zo heel veel uitmaakt of een land veilig is of niet. De regering lijkt het vooral belangrijk te vinden dat vluchtelingen het Europese continent niet bereiken.

De NOS berichtte deze week dat Libië de afgelopen weken 2600 vluchtelingen heeft onderschept en teruggestuurd. Volgens Amnesty International bestaat er een reële kans dat deze mensen worden “gemarteld, afgeperst, of in het ergste geval vermoord”. In de berichtgeving vermeldde de NOS echter niet dat Libië, een land dat wordt geteisterd door oorlog als gevolg van een militaire interventie van de Europese Unie, wordt betaald door de Europese Unie om deze vluchtelingen buiten de deur te houden.

Naast de deal met Libië is iedereen inmiddels wel bekend met de deal tussen de Europese Unie en Turkije, het land waar Syrische kinderen volgens Amnesty International werken in kledingfabrieken. Daar houdt het echter niet op. De Europese Unie heeft ook met andere landen zoals Bangladesh en Egypte afspraken over migratie gemaakt en streeft er naar nog meer van dit soort migratiedeals te maken.

Eerder onthulde Der Spiegel hoe de Europese Unie in het geheim samenwerkte met Soedanese dictator Al-Bashir, die wordt gezocht door het Internationaal Strafhof wegens misdaden tegen de mensheid, om vluchtelingen tegen te houden. Met Afghanistan zijn ook dergelijke afspraken gemaakt, terwijl dit land door de Verenigde Naties wordt beschouwd als een land in oorlog en het volgens de Global Peace Index van 2017 na Syrië de meest gewelddadige plek ter wereld is.

De vluchtelingen die er ondanks deze duistere migratiedeals in slagen om het Europese continent te bereiken zijn niet per definitie veilig, ook niet in Nederland. Het IND bestempelt Afghanistan bijvoorbeeld als een veilig land, waardoor Afghaanse vluchtelingen het risico lopen om te worden gedeporteerd naar hun thuisland. Daarnaast worden ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland hun basisrechten ontzegd als gevolg van het falende asielbeleid. Ondanks dat zij om verschillende redenen niet kunnen worden uitgezet krijgen zij geen toegang tot regulier onderdak, zorg, onderwijs en werk.

Afgelopen donderdag riep VVD’er Koerhuis op om een eventueel plan van de gemeente Amsterdam voor permanente opvang voor Wij Zijn Hier, een actiegroep van ongedocumenteerde vluchtelingen, te laten vernietigen door de Kroon. Volgende week wordt duidelijk of hij hiervoor genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer. Wat de uitkomst van de stemming volgende week ook wordt, Amsterdam mag niet zwichten onder druk van de landelijke regering.

Amsterdam heeft als overwegend linkse stad de plicht om verzet te tonen tegen de onmenselijke behandeling van vluchtelingen en de uitbreiding van Fort Europa die de landelijke regering nastreeft. Een van de manieren hoe zij dat kan doen is door zelf het goede voorbeeld te geven. Het zou het nieuwe college dan ook sieren om van Amsterdam een stad te maken waarin ieder mens dezelfde basisrechten heeft, ongeacht of iemand over de juiste papieren beschikt.

Geef een reactie

Laatste reacties (126)