23.378
173

eindredacteur Joop

Francisco van Jole is journalist en eindredacteur van Joop.
Verder is hij politiek commentator bij De Nieuws BV en presentator van Draad, een politieke talkshow in Arminius te Rotterdam.

Baudet en de nazi’s

Baudet drijft op spektakel, zoals Trump permanent de aandacht op zich weet te vestigen met de meest bizarre zaken

Thierry Baudet laat zich inspireren door de ideeën van Alfred Rosenberg, de ‘chef-ideoloog van Hitler’ die het begrip boreaal bij de nazi’s introduceerde. Dat verklapte althans Robert Baljeu, die voor het FvD in de Staten van Noord-Holland werd verkozen en deel uitmaakte van de partijtop maar zich inmiddels heeft aangesloten bij de rebellengroep van Otten. Hij deed er op Twitter een foto van een stapel boeken bij. “Baudet’s bestelling nam ik destijds in ontvangst op kantoor (zie foto). Daarom schrok ik zo van het “boreale gelul” op 20 maart.”

In de stapel liggen twee exemplaren van hetzelfde boek ‘Dagboek van de duivel, de jacht op de verloren gewaande papieren van nazi-ideoloog Alfred Rosenberg’. Volgens de uitgever bevat het “een analyse van de ideeën van Rosenberg, de man die door Hitler werd omschreven als de ‘kerkvader van het nationaalsocialisme’ en die de oorlogsmisdaden van de nazi’s ideologisch moest legitimeren.” Tot een paar jaar terug moest je nog ingewikkelde betogen houden om de overeenkomsten tussen rechtspopulisten en nazi’s duidelijk te maken, nu serveren ze die zelf. Fun fact: Rosenberg vond dat de Verenigde Staten zwarte burgers ‘terug’ naar Afrika moest deporteren om te zorgen dat de bevolking wit bleef en ‘omvolking’ te voorkomen.

Behalve Rosenberg liggen er boeken over andere nazi-kopstukken. Erich Ludendorff, bedenker van de Dolkstootlegende (links complot om Duitsland kapot te maken), Karl Haushofer die het concept Lebensraum bedacht en als enige niet-nazi Ernst Jünger, een schrijver die geweld en agressie verheerlijkte. Aan dat laatste boek is Baudet kennelijk nog niet toegekomen.

Baudet drijft op spektakel, zoals Trump permanent de aandacht op zich weet te vestigen met de meest bizarre zaken. Die steeds bizarder worden. Je kunt dat aan internet, social media en smartphones wijten maar het is van alle tijden. Ik dook in het archief en nam de krantenkoppen uit juli 1932 door, de maand waarin de nazi’s de verkiezingen wonnen. Een willekeurige greep:

Hitler in het huwelijksbootje? Hitler op toernee per vliegtuig. Hitler orakelt. Hitlers hotelrekening. Een lijfwacht voor Hitler. Waar haalt Hitler het geld? Als Hitler wint. Hitler op zijn praatstoel. Hitler klaagt over de politie. Gaat Hitler zich verloven?

Net zo’n spektakel. En de inhoud? De Haagsche Courant uit 1932:

Te Tilsit, Gumbinnen, Lötzen, Ortelsburg enz. staarde het volk naar den spreker en waren betooverd, niet door zijn populaire stijl of redenaarstalent, maar door zijn boodschap. Het waren geen politieke vergaderingen, maar bijeenkomsten van geloovigen in de hernieuwing van hun vertrouwen. Hitler’s boodschap is deze: „Gij hebt geleefd in een machtig Duitschland en gij hebt in een zwak Duitschland geleefd. Gij zult opnieuw in eert machtig Duitschland leven.”

Het is “vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. We gaan op deze rots onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen!” Het is boreaal gelul.

Het wordt tijd dat hij daar op aangesproken wordt tijdens zijn talkshowoptredens, debatten en interviews.

Geef een reactie

Laatste reacties (173)