Laatste update 09:22
5.380
55

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Behoed ons land voor Wilders

Wilders is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. Straks op 15 maart zijn wij als kiezer aan zet. Laten we ons land behoeden voor een geradicaliseerde Wilders

Eerder besliste de rechter dat het inreisverbod van Donald Trump voor mensen uit zeven islamitsiche landen moet worden opgeschort. Het Amerikaanse Hof van Beroep in San Francisco heeft gisteren unaniem besloten tot handhaving van de opschorting van dit inreisverbod. Trump vroeg zijn belangrijkste adviseurs niet om raad. Voor veel mensen, zelfs in het Witte Huis, kwam deze maatregel als een totale verrassing.

Als president van Amerika is Trump begonnen met het beschimpen van rechters. Hij heeft geen boodschap aan de principes als trias politica en checks and balances, als pijlers van de rechtsstaat. Trump wil boven de wet staan om te kunnen doen wat hij wil. Een gevaarlijke ontwikkeling, leert de geschiedenis.

cc-foto: Roel Wijnants

In een rechtsstaat oordelen rechters onafhankelijk van de politiek om zo rechtsbescherming te kunnen bieden aan burgers tegen de macht van de overheid. Dit rechtsstatelijke principe is verankerd in de Amerikaanse Grondwet. Ook in onze Grondwet is dit principe gewaarborgd. In sommige staten, die wij ‘schurkenstaten’ noemen, bemoeit de politiek zich met de rechtspraak. Maar dat vinden wij verwerpelijk.

De kans bestaat dat dit inreisverbod van tafel gaat. De Amerikaanse Grondwet verbiedt immers het maken van onderscheid op grond van afkomst. Zelfs dan moeten we vaststellen dat dit inreisverbod bij veel mensen wereldwijd gevoelens van onrust, angst en onzekerheid heeft veroorzaakt.

Wat betekent dit alles voor ons land, is nu de vraag; met name in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Radicaal
Ik vluchtte op mijn achttiende uit Iran vanwege onderdrukking en angst. Ik ontvluchtte de ayatollahs en hun islam. Nu de plannen van Trump één voor één werkelijkheid worden, zoals dit inreisverbod, bekruipt mij weer het gevoel van onzekerheid en angst. Beoordeeld worden enkel op basis van je afkomst, en dat met alle akelige en inhumane gevolgen van dien. Ik ben een Hollander met een Friese naam; geboren in Teheran. Ik heb niets met de islam; helemaal niets.

Als je persoonlijk wordt geraakt door dit inreisverbod van Trump, dan besef je des te meer hoe oneerlijk en gevaarlijk zo’n maatregel is.

Geert Wilders juicht de plannen van Trump toe, en hij heeft aangekondigd het voorbeeld van Trump te volgen. Met nog een paar weken te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen is de partij van Wilders de grootste partij in de peilingen. Wat is hij allemaal van plan, is de vraag.

De gevoelens van angst waarover ik spreek, worden veroorzaakt uit het feit dat Wilders in de afgelopen jaren steeds radicalere opvattingen verkondigt. Enkele voorbeelden.

Op 24 september 2001 was Wilders te gast bij het tv-programma Barend en Van Dorp dat op zaterdagavond werd uitgezonden. In de uitzending van zaterdag 24 september van Barend en Van Dorp zei Geert Wilders het volgende.

“Ik heb vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat ik niets heb tegen de islam. Het gaat niet om de religie in tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is. Ik heb van het begin af aan gezegd, de islam daar is niks mis mee. Het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld en in Nederland zijn goede burgers waar niks mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslimextremisme. Ik ben mij dus niet aan het richten tot de islam.”

Nadien heeft Wilders steeds radicalere uitspraken gedaan. In 2012 zei Wilders nog dat maximaal duizend vluchtelingen per jaar welkom zijn in ons land. Verder riep hij in 2012 dat er geen moskeeën meer gebouwd mogen worden. Nu wil Wilders alle bestaande moskeeën in Nederland sluiten, de Koran verbieden, alle asielzoekerscentra sluiten, geen één vluchteling meer toelaten en een totale migratiestop uit de islamitische landen (een permanent inreisverbod uit alle islamitische landen).

Vraag is welke andere extreme maatregelen Wilders nog meer zal gaan verkondigen, en wanneer is voor ons als samenleving een principiële grens bereikt.

Kiezer aan zet
Net als Trump trekt Wilders zich niets aan van onze Grondwet en van de rechtsstaat. En net als Trump beschimpt Wilders rechters. Onlangs noemde Wilders enkele rechters PVV-haters die knettergek zijn en die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Als parlementariër over de rechters zeggen dat zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan….

Het meest zorgelijke aan politici als Trump en Wilders is dat zij boven de wet willen staan om te kunnen doen wat zij willen. De wetten zijn er om de macht van politici te beteugelen, en om hen in toom te houden. Het lijkt nu op een krachtmeting tussen de macht en het recht.

Premier Rutte zegt na de verkiezingen op 15 maart niet in een kabinet te zullen zitten met Wilders. Dit biedt echter geen garantie. Rutte kan immers zeggen dat de uitslag van de verkiezingen geen andere keuze laat dan de coalitievorming met Wilders; eventueel met een derde partij als 50PLUS. In 2010 eiste de VVD van Wilders alleen maar om de pensioenleeftijd van 65 jaar, voor de PVV een breekpunt, los te laten; hetgeen Wilders heel soepel deed. Een gedoogkabinet was daarna een feit.

Net als Trump handelt Wilders in zijn eentje als een alleenheerser, en hij laat zich niet sturen. De enige die Geert Wilders in toom kan houden zijn wij, de kiezers. Op 15 maart zijn wij aan zet.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (55)