776
1

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Bericht uit Kopenhagen

De eerste indrukken zijn altijd belangrijk, zeker als je aankomt in de stad die de klimaatconferentie verwelkomt.

Het centraal station van Kopenhagen is stil en kaal. Alleen een groepje alcoholisten roert zich. Een sterke aanwijzing dat vrijwel alle klimaat-toppers met het vliegtuig aankomen.

Volgens mijn gastheer voor de eerste avond, fotograaf en drijvende kracht achter veel windenergie-projecten in Denemarken, is het vliegveld een zee van vlaggen en advertenties van bedrijven die plotseling allemaal groen zijn geworden. Hij is er helemaal van ondersteboven; alle hotels hebben een groencertificaat, alle restaurants, bedrijven, stadsbussen, overheidsinstellingen en zelfs de kleinste cafetaria’s zijn in een paar dagen tijd plotseling op zijn minst klimaatneutraal geworden.

Op het plein in het centrum begrijp ik pas goed wat hij bedoelt. Een felverlichte wereldbol van wel 20 meter doorsnee draait rond met opwekkende teksten voor de onderhandelaars. Allemaal op het nivo van ‘yes, we can’ , zonder daar enige inhoud aan te geven. De bol wordt betaald dor Coca-cola, Siemens en Vattenfall. Gelukkig hebben kunstenaars en krakers vlakbij een kleine kritische noot kunnen plaatsen met een eigen tentoonstelling. Hun boodschap wordt ook met verve en net zo ongenuanceerd uitgedragen; ‘het bedrijfsleven is het probleem en kan ook nooit onderdeel van de oplossing zijn’. Tja.

Hoewel ik me ook erger aan de ongegeneerde greenwashing van bedrijven die echt niet bekend zijn om hun pogingen structureel anders te gaan werken denk ik ook niet dat we het zonder het bedrijfsleven gaan redden. Ze zullen een fundamenteel andere weg moeten inslaan en dit lang moeten volhouden  – en wij, burgers, zullen hen moeten dwingen die weg in te slaan. Zodat ze niet alleen bij een klimaattop mooi weer komen spelen. Er kan veel meer dan we denken, ook binnen systemen die we kennen, zoals de vrije markt en het kapitalisme. Maar uiteindelijk is het een ouderwetse en ordinaire belangenstrijd; milieubehoud versus financieel gewin. Er zullen dus niet alleen winnaars zijn, sommige bedrijfstakken en bedrijven zullen gewoon om (moeten ) vallen.

Ondertussen is de sfeer ronduit hoopvol te noemen. De stad is vrolijk, de Denen hebben er zin in en ook in de media wereldwijd zie een je voorzichtig optimisme. Morgenochtend mijn accreditatie ophalen en naar de bijeenkomst van het Climate Action Network, een internationale koepel van milieugroepen waar je altijd het snelst en het best op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken in de onderhandelingen. Mijn eerste dag is voorbij. Morgen begint het echte werk.

Geef een reactie

Laatste reactie