5.101
100

misdaadverslaggever

Beriep Wilders zich maar vaker op zijn zwijgrecht

Suggereert Wilders dat hij beentje wordt gelicht door de partij die hij net weer op het regeringspluche heeft geholpen?

De man die naar zijn zeggen altijd op de bres staat voor de vrijheid van meningsuiting, maar zich in een proces tegen hem op zijn zwijgrecht beroept. Alles kan en mag natuurlijk, maar het voelt even ongerijmd als een praktiserend prostituee die verkondigt dat ze de reïncarnatie van majoor Bosshardt is.

De praktijk van het zwijgrecht
Als frequent bezoeker van strafzaken weet ik – en erken ik – natuurlijk dat het een onvervreemdbaar recht is van verdachten om zich op hun zwijgrecht te beroepen en dat dit gerespecteerd moet worden. Geen discussie daarover. Maar juist omdat ik nogal vaak bij rechtszaken aanwezig ben, wil ik nog wel wat opmerken over de praktijk van dat zwijgrecht. En dan zeg ik dat mij in de loop der jaren wel is opgevallen dat het een aparte categorie is die zich hier doorgaans op beroept. Meestal zijn het verdachten voor wie de bewijslast er minder florissant uit ziet. Het komt dan ook echt heel regelmatig voor dat de rechter even probeert vast te stellen hoe standvastig de betrokkene hierin is.

De afgelopen dagen viel mij op dat met name verslaggevers die volgens mij voor het eerst van hun leven in een rechtszaal kwamen zich te buiten gingen in hun veroordeling van rechter Moors die even voorzichtig krabde aan het zwijgrechtkorstje van Geert Wilders. Toegegeven, ik trok ook even een wenkbrauw op toen ik de rechter de gewraakte vraag hoorde stellen, maar nergens hoorde ik in de commentaren dat dit bijna staande praktijk is als een verdachte niet wil praten en dat er dan vrijwel niemand over valt. Sterker nog, als een verdachte in een ernstige moord- of zedenzaak in een vergelijkbaar geval de rechtbank wraakt, klinkt in dezelfde media door dat de advocaat de zaak traineert en moet ophouden met dit soort zinloze haarkloverij. Dat de verdachte zwijgt, vindt men dan vooral een bewijs van schuld, in plaats van een recht.

Voor alle duidelijkheid: Ik heb zelf niet in het minst een bezwaar tegen het feit dat Wilders zich op zijn zwijgrecht beroept. Integendeel zelfs, het zou een zegen voor het land zijn als hij dat in de toekomst vaker doet.

The world according to Geert

Wat mij verder opvalt, maar waar ik weinig over hoor of lees, is de wijze waarop Wilders zich als een van de architecten van onze nieuwe regering – en dus mede verantwoordelijk voor het justitiebeleid – uitlaat over het proces tegen hem. Het is een ‘politiek proces’, zegt hij. De rechters zijn ‘partijdig’, de uitlatingen van de rechters ‘schandalig’, hij krijgt geen ‘eerlijk proces’ en meer van dit soort opmerkingen. Als het, zoals hij beweert, een politiek proces is, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Door wie is dat ingestoken? De minister van Justitie? Welnu, dat is een CDA’er, uitgerekend de partij waarmee Wilders in zee is gegaan. Suggereert Wilders dus nu dat hij beentje wordt gelicht door de partij die hij net weer op het regeringspluche heeft geholpen? Vreemd. Zeker als je weet dat Justitie juist géén proces tegen hem wilde voeren, maar hier door een uitspraak van het Gerechtshof toe is gedwongen. Of is het Gerechtshof een marionet van de politiek in the World according to Geert?

Zichtbaar, gezaghebbend en doortastend

Nog vreemder is dat in het Concept Gedoogakkoord geen letter over de rechtspraak en de vermeende ondeugdelijkheid daarvan is opgenomen, terwijl Wilders zich over het algemeen aanmatigt over alles iets te zeggen. Er staat wél dat de criminaliteit ‘vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie’. Maar daar zitten wat Wilders betreft dus wel duidelijke grenzen aan, zo blijkt nu. Het moet niet al te gezaghebbend en doortastend zijn. Hij moet zelf wel ongestraft iedereen kunnen beledigen natuurlijk. Iedereen is gelijk, maar sommigen mensen zijn meer gelijk.
Grappig is ook dat in het Concept Gedoogakkoord onder het hoofdstuk Veiligheid nog wel een zinnetje staat opgenomen over ‘het vertrouwen in de rechtsorde’ als het gaat om zware delicten. Maar hoe zit het eigenlijk met dat ‘vertrouwen in de rechtsorde’ als één van onze toonaangevende parlementariërs, sleutelfiguur bij de totstandkoming van ons nieuwe kabinet, bij een strafzaak tegen hem van de daken schreeuwt dat hij geen eerlijk proces krijgt, dat de rechters partijdig zijn en hij zich mede daarom op zijn zwijgrecht beroept? Als Wilders – en dus de PVV – van mening is dat de rechtspraak niet deugt, waarom staat daar dan geen woord over in het Concept Gedoogakkoord?
Van A tot Z?
Ik heb dat Concept Gedoogakkoord goed gelezen en ben daar eerlijk gezegd behoorlijk van geschrokken. En ik vraag me daarom af hoeveel van de CDA-congresgangers de moeite hebben genomen om hier werkelijk van A tot Z kennis van te nemen voor zij dit weekeinde naar Arnhem gingen. Ik durf te stellen dat de stemming anders zou zijn uitgevallen als zij dit wél allemaal hadden gedaan. Ik ben nooit een CDA-man of CDA-stemmer geweest, maar dit akkoord is in mijn ogen strijdig met alles waar een christelijk hart voor klopt.
Ik viel eigenlijk meteen al over de tweede zin van het verslag. Daar staat: ‘Ombuiging, beheersing en vermindering van de immigratie zijn geboden en urgent gelet op de maatschappelijke problematiek. Verwezenlijking hiervan behoort tot de primaire doelstellingen van het te voeren kabinetsbeleid’. En vervolgens volgen ruim zes pagina’s met zeer vergaande maatregelen om dit doel te bereiken.

Kijk, dit verwacht je natuurlijk in een verkiezingspamflet van de PVV, maar niet in een gedoogakkoord wat wordt ondertekend door het CDA. We zitten in een enorme financiële crisis, de economie stagneert, de staatsschuld is huizenhoog, de werkloosheid is gigantisch, er moet draconisch bezuinigd worden. Je zou verwachten dat DIT tot de ‘primaire doelstellingen’ van het nieuwe kabinet behoort en hoofdstuk I is in een regeerakkoord, maar niets daarvan, het gaat vooral om de ombuiging, beheersing en vermindering van de immigratie, het stokpaardje van de PVV.

Ik ben het dan ook eens met minister Ernst Hirsch Ballin, die ik ergens heb horen zeggen dat CDA, VVD en PVV heel veel moeite hebben gedaan om keurige bewoordingen te vinden voor zaken die gewoon niet deugen. Bij dit alles is er één schrale troost: als het allemaal verkeerd afloopt – en ik voorspel dat dit gaat gebeuren – kunt u niet zeggen dat u het niet geweten heeft…
Dit artikel verscheen ook op de site van Peter R. de Vries

Geef een reactie

Laatste reacties (100)