1.529
62

PvdA-voorzitter

Hans Spekman zit sinds 2006 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Daar voert hij onder meer het woord over asiel- en migratiebeleid, armoedebestrijding en de WSW en Wajong. Daarvoor was hij ruim vijf jaar wethouder in Utrecht. In december 2011 is hij verkozen tot voorzitter.

Bespaar mensen de ellende van armoede

CDA en VVD willen voorlopig niet praten over een wetsvoorstel dat de schuldhulpverlening moet verbeteren.

Uit ervaring weet ik dat uitstel in de Kamer vaak afstel betekent. Ik wil voorkomen dat complete gezinnen door schulden in de kou komen te zitten, of zelfs op straat belanden. Voor mij is het simpel: als een uitgestoken hand het verschil kan maken tussen een menselijk bestaan en kille armoede, bied ik hem graag aan. Maar voor CDA en VVD lijkt dit even geen prioriteit. Toch hoop ik van harte dat CDA en VVD ook vinden dat we deze mensen de ellende van armoede moeten besparen. De mogelijkheden zijn er. Nu de wil nog.

Lang niet iedereen die in de schulden belandt, doet dat vrijwillig. Zo zijn er mensen die hun baan kwijtraken en hun huis maar niet verkocht krijgen. Hoe graag ze ook willen, de situatie maakt het ze lastig om de financiën op orde te krijgen. Vaak trekt de veroorzaker van de schulden ook andere familieleden en vrienden mee de put in. Schuldproblematiek kan enorm uit de hand lopen. Een toegankelijke en eerlijke schuldhulpverlening kan deze mensen de ruimte en tijd geven om hun verplichtingen op een waardige manier na te komen. Daarom wil de PvdA graag dat er toegankelijke schuldhulpverlening komt.

Als de Kamer dit wetsvoorstel aanneemt, komt de schuldhulpverlening bijna letterlijk binnen handbereik. De gemeentes staan dicht bij de mensen om wie het gaat en dat biedt de kans om de lijntjes kort te houden. Ik zie hierbij een hele hoop mogelijkheden. Een gemeente kan de partijen als bemiddelaar bij elkaar brengen en zoeken naar een constructieve oplossing voor alle betrokkenen. Uiteindelijk is dat in het belang van iedereen.

Voorlichting kan deze nieuwe aanpak onder de aandacht brengen. Maar maatschappelijke instanties kunnen ook een rol van betekenis spelen. Zo kunnen we woningcorporaties de mogelijkheid geven mensen met een serieuze huurachterstand naar de gemeentelijke schuldhulpverlening te verwijzen. Want ook bij financiële problemen geldt dat we ze beter kunnen voorkomen dan genezen.

Gelukkig krijgen gemeentes de wettelijke plicht om verzoeken snel af te handelen. Ik weet dat het voor mensen die hulp zoeken belangrijk is dat ze tijdig een antwoord krijgen. Gezinnen kunnen door schuldproblematiek in korte tijd aan lager wal geraken. Daarom is vlotte actie een grote noodzaak. De voorgestelde plicht om in bedreigende situaties binnen drie dagen actie te ondernemen is hiervan een goede invulling.

Dit wetsvoorstel biedt overduidelijk mooie aanknopingspunten om mensen met financiële problemen uit de brand te helpen. Maar nu is het dus de grote vraag of CDA en VVD nog steeds bereid zijn om het plan te steunen. Het uitstellen van het debat en de signalen stellen me niet helemaal gerust. Toch hoop ik van harte dat CDA en VVD ook vinden dat we deze mensen de ellende van armoede moeten besparen. De mogelijkheden zijn er. Nu de wil nog.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)