Laatste update 16:57
20.845
142

Publicist, antropologe en literatuurwetenschapper

Maya Aumaj (1986) is publicist en afgestudeerd antropologe en literatuurwetenschapper. Ze schrijft stukken op persoonlijke titel. Zij studeerde literatuurwetenschap en culturele antropologie en was werkzaam als Research Assistant aan de UvA. Ze liep in 2012 stage bij het UNHCR en deed voor haar studie onderzoek naar het Nederlandse 1F-beleid toegepast op Afghaanse vluchtelingen.

Beste boef: ik ben een kech

Helaas lijden veel vrouwen (met een migratieachtergrond) in Nederland onder de bekrompen denkwijze die rapper Boef uitdraagt

Recentelijk noemde je een groep vrouwen die je een lift hadden gegeven ‘kechs’ (lees: hoeren). In een reactie probeerde je je te verantwoorden door te stellen dat de vrouwen te ver doorgeschoten waren in het emancipatieproces, ze dronken immers alcohol, droegen korte rokjes en gingen naar clubs. Ze maakten eigen keuzes.

Jouw opmerking staat niet op zichzelf. Ik realiseer me dat onze maatschappij helaas nog steeds doordrongen is van het idee van het ‘kuisheidsprincipe’ voor vrouwen. Slutshaming is immers niets nieuws. Mijn oma –van bijna 90- mocht vroeger in Afghanistan bijvoorbeeld niet naar buiten als vrouw. Haar vader groef een tunnel vanuit het ouderlijk huis naar het tuinhuisje, zodat ze daar kon leren lezen en schrijven onder begeleiding van een lokale imam, zonder weggezet te worden als ‘oneerbiedzaam’. Ze probeerde destijds te voldoen aan dezelfde normen die jij anno 2018 voorschrijft: ‘’Als je thuis zit, de hele dag niks doet als studeren en naar papa en mama luistert, dan noem ik je een vrouw.’’

Mijn moeder maakte echter een inhaalslag door op haar 18e op kamers te gaan Kabul, koos haar eigen partner uit. Ze ging weliswaar niet in korte rokjes naar een club, maar bezocht wel de lokale bioscoop, destijds net zo fout. Ook kwam in die periode de trend van de ‘minijupe’ (minirok) op in Kabul. Haar thuisland is zoals bekend inmiddels gekaapt door boerka’s: geen ruimte voor ‘kechs’.

Helaas lijden veel vrouwen (met een migratieachtergrond) in Nederland onder de bekrompen denkwijze die jij uitdraagt. Wat dacht je van het ‘exposen’, het delen van gevoelig beeldmateriaal om vrouwen die kiezen voor seksuele vrijheid aan de schandpaal te nagelen. Je houding naar vrouwen toe is deels een gevolg van opvoedingsarmoede, een gebrek aan ontwikkeling. Anderzijds houd je de maatschappij een spiegel voor: er is nog een lange weg te gaan wat betreft de emancipatie van vrouwen (met een migratieachtergrond) in ons land.

Tot op de dag van vandaag is geen mythe, zoals Simone de Beauvoir eerder betaamde, dusdanig in de harten van de mannen verankerd als die van het mysterie van de vrouw. In plaats van jouw eigen geestelijk tekortschieten, zet je de geëmancipeerde vrijgevochten vrouw weg als een mysterie buiten jou om, als ‘kech’. In dat geval, ben ook ik een ‘kech’.

Geef een reactie

Laatste reacties (142)