2.636
6

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Bezuinigingen in zorg zullen hausse aan bezwaarschriften uitlokken

Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal mogelijk voor hoge kostenpost gaan zorgen

Gemeenten moeten zich voorbereiden op een hausse aan bezwaarschriften in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De forse bezuinigingen in de zorg zullen voor veel hulpbehoevenden goed zichtbaar worden als het besluit van de gemeente over de aangevraagde zorg bij de aanvrager in de brievenbus valt. En tegen een beschikking WMO kan iedere belanghebbende die het niet eens is met de beslissing van de gemeente, bezwaar maken.

Hausse aan bezwaarschriften
Dat zal een hausse aan bezwaarschriften uitlokken en een sterke druk leggen op de juridische en personele capaciteit van gemeenten. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn voor gemeenten bewerkelijk, kostbaar en  kunnen lang duren. Slimme hulpbehoevenden en hun mantelzorgers zullen het gezegde “niet geschoten niet raak” vermoedelijk toepassen wanneer ze geconfronteerd worden met een voor hen teleurstellende beschikking van de gemeente door direct een bezwaarschrift te gaan indienen. De gemeente is dan verplicht nog eens heel kritisch en zorgvuldig naar de oorspronkelijke aanvraag en de verwoorde bezwaren te kijken, onder andere door het opnieuw “horen” van de aanvrager en eventuele deskundigen.

Het valt dan ook te verwachten dat veel gemeenten, om hoge kosten en een ongewenste capaciteitsdruk te vermijden, hun oorspronkelijke zienswijze bij twijfelgevallen, snel zullen gaan heroverwegen. Met een grote kans dat in de bezwaarfase alsnog tegemoet wordt gekomen aan veel bezwaren.

Maak gebruik van je recht
Door de vele onduidelijkheden die er zijn over de WMO en de concretisering van de bezuinigingen in vele individuele  WMO beschikkingen is het voor alle hulpbehoevenden dus ook verstandig om gebruik te maken van het recht van bezwaar tegen een teleurstellende beschikking. Baat het niet, het schaadt zeker niet. Ook niet ten aanzien van het juridische kostenaspect. Wettelijk is namelijk geregeld dat indien de gemeente de aanvrager van hulp in de bezwaarfase in het gelijk stelt, zij verplicht is een bepaalde vergoeding te betalen voor de gemaakte kosten van ingeroepen rechtsbijstand.

Geringe kosten, grote belangen
Voor alle aanvragers van hulp in het kader van de WMO is het dus mogelijk om met relatief geringe kosten en bij succes vaak gratis, een door  ervaren juristen gemaakt bezwaarschrift in te dienen. Het internet biedt vele mogelijkheden voor het door juristen  laten maken van goede en voor een ieder betaalbare  bezwaarschriften. Het te gemakkelijk neerleggen bij een teleurstellende beslissing van de gemeente is dus niet echt aan te raden. Het gaat immers om grote belangen voor de individuele aanvrager van hulp en zorg. En dat vaak ook nog voor vele jaren.

De door de overheid aangekondigde bezuinigingen in de zorg kunnen dus wel eens een verrassend hoge kostenpost aan juridische procedures bij gemeenten teweegbrengen. Zeker als hulpbehoevenden, hun familie en mantelzorgers gebruik maken van de rechten die ze hebben.

Antonie schreef ‘Ondernemen in zwaar weer’


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (6)