727
13

campagneleider Milieudefensie

Bleker legt zelfs gigastallen geen strobreed in de weg

Staatssecretaris doet alsof hij de zorgen in de samenleving serieus neemt

De Tweede Kamer bespreekt 25 januari de toekomst van megastallen in Nederland. Bleker heeft al aangegeven niks te doen tegen megastallen. De Kamer mag Bleker hier niet mee weg laten komen.

Vanwege de maatschappelijke onrust over megastallen, startte Bleker een ‘maatschappelijke dialoog megastallen’. Na een half jaar dialoog, kwam de staatssecretaris vorig jaar november met zijn visie. Hij liet weten bedrijven van megastalomvang (400 melkkoeien, 6.000 vleesvarkens of 200.000 vleeskuikens) nastrevenswaardig te vinden. Een goed gesprek tussen agrarische sector en burgerij moest de eventuele problemen de wereld uit helpen, voor de rijksoverheid zag hij geen rol weggelegd.

Maar op één punt zette Bleker de hakken in het zand. Als bedrijven ‘gigagroot’ dreigden te worden en vanwege hun grootte sociaal-economische, gezondheids of ethische problemen dreigden te veroorzaken, wil hij ingrijpen. Gigabedrijven passen volgens hem niet in Nederland. Daarom kondigde Bleker een wettelijke voorziening aan om te kunnen ingrijpen.

In het Limburgse Horst aan de Maas bestaan plannen voor de bouw van zo’n gigabedrijf.  De beoogde omvang is minstens vijf maal zo groot als een megastal: 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens. Burgers uit het dorp voeren al jarenlang campagne tegen het plan en 59% van de boeren van het lezerspanel van weekblad de Boerderij liet onlangs weten tegen dit soort gigabedrijven te zijn (slechts 20% is voor). En wat zei Bleker toen hem gevraagd werd deze gigastal tegen te houden? Pas als dit het begin van een trend blijkt te zijn, ga ik ingrijpen. Het probleem is Bleker blijkbaar nog niet groot genoeg. Een verbluffende passiviteit.

Van Bleker valt niets te verwachten, bij hem is het ruim baan voor de schaalvergroting van de veehouderij. De bal ligt nu bij de Tweede Kamer om grenzen te stellen en de trend van schaalvergroting en industrialisering om te buigen richting verduurzaming.

Er bestaat een nauwe samenhang tussen schaalvergroting en toename van de problemen. Hoe groter de bedrijven en hoe meer dieren worden gehouden, des te groter het mestoverschot, des te moeilijker het is vrije uitloop voor dieren te organiseren, en des te groter de volksgezondheid bedreigende uitstoot van fijnstof en endotoxinen. Size does matter.

De instelling van een landelijk verbod op megastallen is een belangrijke eerste stap op weg naar verduurzaming van de vee-industrie. Bleker suggereerde met de maatschappelijke dialoog de zorgen in de samenleving serieus  te nemen. Aan het eind van de rit stuurt Bleker aan op gigantische stallen. De Tweede Kamer moet laten zien wél oog te hebben voor de maatschappelijke weerstand tegen schaalvergroting en er voor zorgen dat er paal en perk aan stalgrootte wordt gesteld.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)