2.143
52

Voorzitter Jonge Europese Federalisten Nijmegen

Breek de Europese verdragen open om Europa te redden

We blijven veel te lang hangen in het voor- of tegendebat. De EU kan net als Nederland op tal van manieren ingevuld worden.

cc-foto: Pom’

In 2017 had de Franse president Macron een goede ingeving. Om draagvlak te creëren voor broodnodige grote Europese hervormingen moesten er burgerdialogen georganiseerd worden zodat de burger centraal staat bij de vorming van een nieuw Europa. De uitkomsten zouden dienen als inspiratie voor de staatshoofden wanneer ze in mei in Sibiu (Roemenië) aan tafel schuiven om de toekomst van Europa te bepalen. In theorie een goed idee, maar in de praktijk is er nog weinig van terecht gekomen.

Om de burger toch te betrekken moet de Europese Raad wanneer ze in Sibiu bijeenkomt een drastische stap nemen. De huidige Europese verdragen moeten open worden gebroken, zodat de politiek eindelijk gedwongen wordt om echt met de burger in gesprek te gaan.

Nederland laat in ieder geval zien hoe je niet met de burger in dialoog moet gaan. Als reactie op het voorstel van Macron werd een onderzoeksbureau ingeschakeld dat vijf regionale debatten organiseerde, met in totaal 90 deelnemers. De meningen van deze 90 burgers werden eerder deze maand door minister Blok gebruikt om het standpunt van de regering over de toekomst van Europa democratisch te verantwoorden. Het is moeilijk om vol te houden dat daarmee de regering in dialoog is getreden met de burger.

Een gemiste kans. Het is namelijk voor het voortbestaan van de Europese Unie van levensbelang dat de burger betrokken wordt bij het Europa van morgen. Het Europese debat zou er op dezelfde manier uit moeten zien als nationale debatten over vuurwerk, Gronings gas of over het kinderpardon. Gebeurt dit niet dan zal elk referendum over Europa in een ‘Nee’ eindigen.

Er rust daarom een grote verantwoordelijkheid op onze eigen politici om het voortouw te nemen en  toekomstvisies te bieden die verder gaan dan ‘Nederland moet in de EU blijven’ of ‘Europa is een waardengemeenschap’. We blijven veel te lang hangen in het voor- of tegendebat. De EU kan net als Nederland op tal van manieren ingevuld worden, deze variatie moet ook weerspiegeld worden in de manier waarop we over Europa praten.

Een dergelijk debat over de toekomst van Europa begint en eindigt met het opengooien van de huidige Europese verdragen. Artikel 48 van het Verdrag van Lissabon geeft de mogelijkheid om verdragen aan te passen en de EU te hervormen. Hiermee zet je een stip op de horizon waarmee partijen een veel constructiever Europa-verhaal neer moeten zetten.

Het is weliswaar enorm risicovol om deze doos van Pandora te openen, populisten kunnen ook dit debat overnemen en het Europese project dertig jaar terug de tijd in laten gaan, maar dat risico moet aanvaard worden. Men snakt naar een Europees ideaal, zij het links of rechts, dat in ieder geval meer is dan een samenvatting van vijf regionale debatten met 90 deelnemers.

Als Mark Rutte in mei bij zijn collega’s aanschuift in Sibiu moet hij zich inzetten voor een nieuw Europees verdrag. Alleen dan krijgt hij een herkansing om écht met burgers in gesprek te gaan over de toekomst van Europa. Dan zal hij immers wel moeten.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)