1.569
51

Predikant

Herman Koetsveld is predikant (Protestantse Kerk Nederland) in Hengelo. Hij
was een van de initiatiefnemers van het Manifest van Advent 2009 dat zich
keerde tegen de verharding in de samenleving. Deze publicatie - mede
ondertekend door 40 Twentse predikanten - kreeg de nodige aandacht,
regionaal en landelijk. Sindsdien zet hij regelmatig in verschillende media
zijn kanttekeningen van levensbeschouwelijke aard bij ontwikkelingen in de
samenleving.

Christen en moslim

Over verschillende religies en hetzelfde geloven

met Enis Odaci
Koetsveld Odaci


Laatste publicatie van HermanKoetsveld0

  • De Zeven Zuilen (met Enis Odaci)

    Gesprekken over God, geest en tijdgeest

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (51)