913
3

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

De achtergestelde man

Elke da een gezond weetje van Ivan Wolffers: vandaag over de problemen van jongens en mannen in een moderne samenleving

Onlangs schreef iemand in een column in de Belgische krant Echo dat het feminisme oorzaak is van de toename van het aantal mannen met prostaatkanker. Nu weet ieder gezond mens dat een columnschrijver stevige uitspraken doet om aandacht te krijgen. Zijn woorden dienen stof op te laten waaien en lang niet altijd om de feiten op een rijtje te zetten. Maar iedereen die verstand heeft van het ontstaan van prostaatkanker weet dat het een onzinnige bewering is.

Toch is er volgens een serieus onderzoek op verzoek van de Europese Commissie wel degelijk reden om in ieder geval bezorgd te zijn over de positie van mannen. Ze zijn een beetje de losers geworden van onze samenleving. Vrouwen doen het beter op school en mannen gaan eerder dood. Mannen plegen ook vaker zelfmoord en hebben vaker adhd. Als jongens in een pleeggezin terechtkomen doen ze het aanzienlijk slechter dan meisjes.

Geweld tussen mannen is numeriek gezien net zo erg als het geweld van mannen tegen vrouwen. Volgens de onderzoekers is het tijd voor meer emancipatie van de man, voor het stimuleren van meer mannenorganisaties die voor mannenrechten opkomen en voor een bewust beleid om de maatschappelijke achterstand van mannen weg te werken.

Genderperspectief
Voordat mijn vrouwelijke lezers nu geërgerd overgaan naar een andere webpagina moet ik snel even laten weten dat het rapport pleit om er vanuit een genderperspectief naar te kijken. Wat wordt er van mannen en vrouwen in een veranderende samenleving verwacht? Vrouwen haken gemakkelijker aan bij de veranderende rollen in een nieuwe economie. Er is echter nooit veel aandacht besteed aan de veranderingen voor mannen: hoe ze van kostwinner veranderd zijn in vaders, het allemaal nog niet goed begrijpen. Dat klinkt simpel, maar als de psychologie van de man tientallen jaren geprogrammeerd is op basis van de flinke vent die voor het gezinsinkomen en de goede naam van de familie zorgt dan geeft de omslag grote verwarring.

Misschien moeten sommige regels en mogelijkheden dan ook wel veranderen. Zo lang bij echtscheiding mannen niet vanzelfsprekend ook de kinderen ‘krijgen’ betekent het eigenlijk dat de vaderrol in theorie misschien wel belangrijk is geworden, maar in de echte wereld nog niet. En dat je de nieuwe rol helemaal niet hoeft op te pakken, maar dat de oude rol (alimentatie betalen) gewoon wordt voortgezet.

Gefeminiseerde omgeving
De situatie op school is echter het belangrijkste volgens de onderzoekers. In het rapport spreekt men over de school als een gefeminiseerde omgeving, waarin voor eigenschappen en behoeften van jongens steeds minder ruimte is gekomen. Dat geldt vooral voor de jongens uit achterstandswijken. Nou jongens, werk aan de winkel. Jullie zullen het zelf op moeten lossen en dat gaat al een tijd niet meer op de ouderwetse manier – met een grote bek, met je handen, met je lef – maar als vader. Niet zeuren over wat je aangedaan wordt, maar nieuwe mogelijkheden creëren.

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Het vorige Gezonde Weetje van de Dag: Afwijzing doet pijn

Het nieuwe boek van Ivan Wolffers is: Het gezonde lifestyleboek


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (3)