1.628
55

Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

De crisis laat zich niet wegcijferen

Wat het kabinet moet doen om Nederland weer op gang te krijgen

De Algemeen Politieke Beschouwingen werden gedomineerd door cijfers. Koopkrachtplaatjes als veredelde vorm van navelstaren. Maar van de cijfers van het Centraal Planbureau staat eigenlijk maar één ding vast: dat ze niet uit zullen komen.

De belofte luidt: als de economische groei aantrekt, verdwijnen onze problemen als sneeuw voor de zon. Maar wie gelooft dat nog?

Machteloosheid regeert en het enige waar PvdA en VVD het over eens zijn, is dat ze geen verkiezingen willen. Ze klampen zich aan elkaar vast in hun coalitie van water en vuur. De makers van tegenbegrotingen hopen het heilig vuur weer terug te brengen door water bij de wijn te doen van hun eigen verkiezingsprogramma’s.

Het is exact dat probleem dat nu niet alleen het vertrouwen in de coalitiepartijen op een fatale manier ondermijnt, maar ook dat van de zomer-, herfst- , lente- en winter-akkoord partijen die bij toerbeurt aanschuiven bij om-het-even-welke-coalitie. Bereid om elke verkiezingsbelofte te breken in ruil voor macht.

Zand
De JSF zal nooit de wendbaarheid kunnen evenaren van de Partij van de Arbeid fractie. En als het NEE van die fractie tegen schaliegas van eenzelfde kwaliteit is als het NEE tegen de JSF, dan moet gevreesd worden dat de PvdA de kop alsnog in het zand gaat steken op zoek naar schaliegas. Schaliegas waar de partijleider in 2011 nog met kracht campagne tegen voerde.

De VVD beloofde 1000 euro aan elke hardwerkende Nederlander die VVD stemde, maar pakt via ingrepen in de heffingskorting in plaats daarvan duizenden euro’s netto af van elke ‘hardwerkende Nederlander’.

Het kwartetspel van Bos is tot leven gekomen: Mag ik van jou de JSF (ook al is die vleugellam), en mag ik ook de zorg, de woningmarkt en de ontwikkelingssamenwerking? Mag jij een verruiming van het asielbeleid. Elke economische vluchteling die één miljoen euro investeert mag zich hier vrij vestigen, net als de goedkope arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije die uitbuiting wachten, waarover minister Asscher wel ingezonden brieven schrijft en zich zorgen maakt, maar waaraan hij niets lijkt te kunnen doen.

Kleine planeet
We hebben een periode van ongekende welvaart afgesloten. Maar een kleine planeet met een groeiende wereldbevolking laat geen ongebreidelde groei toe. Onze kinderen gaan het minder krijgen dan wij het hebben gehad, het kabinet heeft niet de visie daar verandering in te brengen.

Earth Overshoot Day, de dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden, viel in 1980 op 14 december. Dat was de dag waarop de grondstoffen voor dat jaar op waren. Earth Overshoot Day was dit jaar op 20 augustus. Daarmee laten we het ecologische tekort oplopen tot meer dan 30% dit jaar. Als je meer natuurlijke bronnen gebruikt dan de planeet je kan bieden, bouw je een ecologische schuld op. Bij toekomstige generaties en bij mensen die leven buiten ons directe gezichtsveld.

Arbeid is in ons land onbetaalbaar, terwijl het in overvloed aanwezig is. Grondstoffen zijn ongelooflijk goedkoop terwijl ze schaars zijn en milieubelastend. Dat is onlogisch! We moeten er voor zorgen dat het inzetten van arbeid weer loont en aantrekkelijk wordt voor ondernemers en dat we het gebruik van grondstoffen verminderen, verfijnen en vervangen

Waar zijn onze innovatiekracht, ondernemerschap en ambitie gebleven om samen het onmogelijke mogelijk te maken? Onze grootouders maakten de Flevopolder, onze ouders de Deltawerken en wat doen wij? We stoppen complete bossen in onze energiecentrales, missen de boot bij de wind- en zonne-energieproductie en zijn voor bijna alle grondstoffen afhankelijk geworden van het buitenland.

Jobcoaches
Dit verlamde kabinet zet niet in op nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten die een verschil kunnen maken. Nederland als specialist in woningbouw met hernieuwbare materialen, als specialist in de preventieve gezondheidszorg, in thuiszorg op maat en in medicijnontwikkeling met geavanceerde technologie zonder achterhaalde dierproeven. Voor banen in plaats van bezuinigingen in de zorg. Inzetten op ecologische landbouw met hightech landbouwwerktuigen. Nederland als specialist in goede onderwijsmethoden en schoolsystemen en als specialist in smakelijke vervanging voor de inefficiënte dierlijke eiwitproductie. Waarom niet groot worden in de film- en muziekindustrie? Ambachten sterven uit terwijl ze de motor kunnen zijn voor innovaties. Bouw bruggen tussen generaties met jobcoaches die hun ervaring doorgeven in plaats van de generaties tegen elkaar op te zetten via pensioenroof. Dat levert banen op. Dat voert naar een maatschappij waar mensen hun talenten kunnen benutten.

Nederland moet een zelfbewust, authentiek land zijn, met een open houding naar de internationale gemeenschap. Niet omwille van de wapenhandel, de exotenhandel of voor de export van varkenspoten naar China. Maar gericht op samenwerking, kennisuitwisseling en onderlinge versterking. Een zelfbewust Nederland dat, net als Brazilië, Obama ook eens een keer weigert te woord te staan vanwege zijn afluisterpraktijken. Dat is een Nederland waar we trots op zouden kunnen zijn.

Als we de JSF nou eens niet aanschaffen en gewoon nog even blijven doorvliegen met de F-16. Besparen we 4,5 miljard. Schrap de Blankenburgtunnel, ook een miljard, kunnen we met gemak de Ecologische Hoofdstructuur aanleggen volgens de oorspronkelijke planning.

De roep  om méér, moet niet gaan over meer geld, meer groei of meer consumeren, maar om meer geluk, meer perspectief, meer vertrouwen, meer mededogen en meer duurzaamheid.

Volg Marianne ook op Twitter


Laatste publicatie van MarianneThieme

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Geef een reactie

Laatste reacties (55)