5.922
106

Student politicologie en journalist

Reiziger, student Politicologie en Economie, moslim, gastspreker en journalist

De etnische cocon van de witte Nederlander en de Turkse Nederlander

Het tegengeluid van een witte Nederlander dat niet gehoord mag worden

Het onderstaande stuk was in eerste instantie bedoeld voor het late night programma van RTL met heel veel kijkers. Door omstandigheden is mij daar geen platform gegund en misschien maar beter ook. Desondanks had ik toch graag dit specifieke type publiek (voornamelijk de typisch witte Nederlander) het volgende willen vertellen.

Ik vraag me af welke mensen denken aan liefde, respect, waardigheid, vrede en vergeving als ik het woord moslim uitspreek. Ik ben uitgeput en mijn hart doet pijn elke keer wanneer wij het hebben over moslims en ons dan enkel toespitsen op radicaliseren, geweld, gevaar, terroristen en problemen. In Nederland zijn er één miljoen moslims, een pakweg honderd hiervan hebben een heel nauw en bekrompen beeld van de islam en zijn, zoals wij dat dan noemen, geradicaliseerd. Dit is 0,01 procent van het geheel. Is deze kleine groep van over het algemeen jongeren representatief voor al die andere moslims in Nederland? Nee. De Islamitische Staat daarentegen heeft pakweg 300003 aanhangers en vechters mede ontstaan door onze eigen aanwezigheid in Irak. Hoeveel moslims zijn er op wereldschaal? 1,6 miljard. Zijn die 30000 aanhangers representatief voor 1,6 miljard moslims? Nee.

Mijn hart doet pijn elke keer dat het nieuws en de maatschappelijke opinie deze situatie wel zo voor lijken te doen. De meerderheid van de witte Nederlander denkt dat Islam onverenigbaar is met Nederland en ziet Islam als een gevaar. Volgens onze premier kent “de islam geen genade (…) en heeft geen toegevoegde waarde voor Nederland”. Bovendien wordt iedereen met een Oosters uiterlijk gezien als moslim. Zodoende stelde Diederik Samson dat “Marokkanen een etnisch monopolie hebben op overlast”. We kunnen zo nog even door gaan maar de witte Nederlander heeft net zo’n bekrompen opvatting over de Islam zoals de pakweg honderd jongeren dat over de Islam hebben. Nederland is daarom zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verwoord een “de facto apartheidsstaat”. Een moeilijk woord voor een samenleving waar we niet met elkaar maar naast elkaar leven in onze eigen etnische cocon.

Ik voel mij onderdeel van een nieuwe generatie die zich hier tegen afzet, die moslims en alle andere etniciteiten niet buiten de samenleving plaatst maar als onlosmakelijk verbonden deel zien van Nederland. Ik voel mij onderdeel van een nieuwe generatie die het racistisch vindt wanneer men stelt dat “Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers”(Femke Halsema). We vergeten namelijk dat in deze cijfers geen rekening wordt gehouden met het feit dat er ongelijke kansen zijn op de arbeidsmarkt, huizenmarkt en onderwijs. We vergeten dat er een veel grotere hoeveelheid dan de witte Nederlander in achterstandswijken wonen en er puur vanwege etniciteit een grotere pakkans is.

Het gaat dus niet om de Marokkaanse etniciteit of de Islam, het gaat om sociale klasse! Als onderdeel van deze nieuwe generatie durf ik het jarenlange debat over integratie om te draaien en die witte Nederlander die zich aangesproken voelt opnieuw te integreren in de westerse, Nederlandse normen en waarden van vrijheid, gelijkheid, diversiteit en antiracisme.

Waarschijnlijk had dan de vraag gekomen, maar “hoe zit dat met de ‘Turkse’ gemeenschap”? Een onderzoek wijst toch uit dat 90 procent van hen de IS steunt?” Uiteraard had ik daar wel een antwoord op gehad: “Als student politicologie word ik nu al drie jaar doodgegooid met hoe men een betrouwbaar onderzoek opstelt. Lees je het onderzoek, dan zie je dat het vol zit met fouten. Ten eerste, een ander onderzoek wijst precies het tegenovergestelde uit dat 90 procent alles behalve sympathiseert met IS. Ten tweede, het ging om analfabeten ofwel digibeten terwijl diegene van de ‘Turkse gemeenschap’ in de onderzochte leeftijdscategorie in Nederland geen analfabeet of digibeet zijn. Ten derde, dit zou dan betekenen dat toevallig in de steekproef net gemigreerde jongeren zitten. Maar aangezien er in Turkije louter 1 procent van de bevolking zichzelf kan vinden met IS en Turkije 200000 vluchtelingen door IS heeft opgevangen in drie dagen, meer dan de EU dat heeft gedaan in 3 jaar, is het vrijwel onmogelijk dat de resultaten kloppen en het onderzoek betrouwbaar is.

Ten slotte wil ik los van hetgeen dat ik gezegd had kunnen hebben tijdens het programma graag toelichten waarom ik ‘Turkse gemeenschap’ tussen aanhalingstekens heb geplaatst. Het probleem omtrent het huidige debat over ‘Turken’ raakt namelijk de kern van het overkoepelende probleem in Nederland onze ‘de facto apartheidsstaat’. Het gevolg is dat beide kanten van de zowel de witte Nederlander als de Turkse-Nederlanders meer in de etnische cocon trekken. Het blijft dan wij de Turken in Nederland tegenover zij de (witte) Nederlanders of andersom. De ‘Turkse gemeenschap’ is daarom tussen aanhalingstekens geplaatst omdat het wij/zij denken er door wordt gestimuleerd. Ik vind het daarom niet verstandig om zo in de verdediging te schieten en de ‘Turkse gemeenschap’ te zuiveren van dit belachelijke onderzoek. Het was mooier geweest als men had gezegd, “waar hebben jullie het over we zijn Nederlanders net als u minister Asscher”.

Geef een reactie

Laatste reacties (106)