1.423
20

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

De Hond en VK verdraaien politieke beeld

Met grote koppen was dit weekend te lezen dat een meerderheid van de kiezers het kabinetsbeleid steunt

Volgens de VK zelfs 2/3 meerderheid. Maar wederom is er blijkbaar geen enkele journalist in Nederland te vinden, die verder kijkt dan zijn neus lang is en klakkeloos het bericht overneemt. Er is namelijk geen meerderheid voor het kabinetsbeleid. Leest U het rapport van Maurice de Hond nog maar eens goed.

Maurice de Hond heeft slechts 9 plannen van het totale regeerakkoord eruit gelicht. Daarvan zijn er al 5 waarvan bij voorbaat de steun van de rechtse kiezer vaststond. Bezuinigingen op: omroepbestel[76%],immigratie en integratie[67%], ontwikkelingshulp[65%], cultuur[60%], kinderopvang[57%]. Dat zijn dossiers waar veelal linkse partijen zich sterk voor maken en die bij de PVV achterban veel weerstand oproepen. Op omroepbestel, immigratie en ontwikkelingshulp geeft de PVV aanhang percentages van boven de 90%. Dit soort percentages, bij een ongewogen gemiddelde, drukken extreem hard op het totaal resultaat. Van weging op grond van electorale zwaartte[aantal zetels] is blijkbaar geen sprake. Er zijn slechts 3 dossiers die door alle partijen heen gaan omdat het breed omstreden standpunten zijn: AOW, PGB en sociale werkplaatsen.

Omdat Maurice de Hond met ongewogen gemiddeldes werkt, is het van groot belang welke dossiers aangedragen worden. Een scheve verdeling in deze vraagstelling zorgt er automatisch voor dat het eindresultaat naar 1 kant gaat overhangen. In dit geval drukken de 5 ‘rechtse’ dossiers onevenredig hard op het eindresultaat. Er staan namelijk maar 3 andere type dossiers tegenover. Zo krijg je als maurice de hond vanzelf je gewenste uitslag. Daarnaast is het geen gewogen oordeel over de prestatie van dit kabinet. Dan hadden alle dossiers ter sprake gebracht moeten worden. En dat doet Maurice de Hond weer eens niet. Daarnaast is het gespecificeerd naar een beperkte groep partijen. De kleine partijen ontbreken. Hun invloed op het totaal zal beperkt zijn, maar voor een juiste weergave hadden die meegenomen moet worden in het onderzoek, danwel vermeld moeten worden.

De volkskrant maakt het natuurlijk helemaal bont door te roepen dat 2/3 het beleid steunt. Kijk even onderaan het staatje en het totaal resultaat is 54%. Dat is allesbehalve 2/3. Het wordt nog iets bonter als je het resultaat bekijkt van de overall vraag: positief 29%, Neutraal 25%, negatief 45%. Er is dus geen meerderheid voor het overall beleid van dit kabinet. De grootste minderheid is zelfs negatief over dit kabinet.

Peiling Maurice de Hond

Dit stuk is overgenomen van de website van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (20)