Laatste update 19:01
1.453
46

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De koude oorlog en de opwarming van de aarde

Laat die extra JSF's schieten en gebruik het geld om de burger tegemoet te komen bij de kosten die de energietransitie met zich mee brengt

Het gaat de grootmachten ‘slechts’ om hun positie in het internationale krachtenveld te bestendigen en zowel de binnenlandse alsook de buitenlandse volgzaamheid en gehoorzaamheid weer voor een poosje veilig te stellen.

Kort voordat in Polen de deuren van de conferentiezaal in Katowice in het slot vielen besloot in weerwil van de klimaatdoelstellingen het Kabinet nog eens wat extra lawaaierige en vervuilende gevechtsvliegtuigen van het type F-35, beter bekend onder de afkorting JSF, en ronkende tanks te bestellen. Een uiterst bedenkelijk om niet te zeggen krankzinnig besluit.

Terwijl de ontwikkeling van de onbemande (gevechts)vliegerij een grote vlucht heeft genomen – sinds de start van het JSF project in 1993 is een verschuiving ingetreden van bemande naar onbemande vliegtuigen voor militaire doeleinden – en binnen enkele jaren een grote doorbraak van deze aanzienlijk minder herrie en ongetwijfeld ook lagere emissie veroorzakende machines te verwachten valt, zadelt de regering ons op met nog decennia lang rondvliegende milieubelastende ondingen.

Nederland moet alle zeilen bijzetten om de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord na te komen. Defensie heeft als streefdoel om in 2030 20% minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen ten opzichte van 2010. Met de introductie van de F-35 gaat Defensie meer in plaats van minder brandstof gebruiken en dus meer Co2 uitstoten. Daarnaast hebben testvluchten met de JSF in Leeuwarden een vier keer grotere geluidsoverlast opgeleverd dan de F16. Het lijkt er dus sterk op dat we in alle opzichten achter de feiten aan blijven lopen. Dat alles nog los van de zorg over de betaalbaarheid.

Energietransitie
Volgens de Amerikaanse Rekenkamer en het Pentagon zijn de kosten voor het gebruik van de Joint Strike Fighter ‘niet betaalbaar’ of zoals de voormalige Minister van Defensie Hennis aan de Kamer schreef: ‘Op grond van de huidige aantallen zal de jaarlijkse totale exploitatie van de JSF circa 60 procent duurder zijn dan de exploitatiekosten van de huidige Amerikaanse jachtvliegtuigen’.

Ik stel voor dat het Kabinet die extra vliegtuigen laat schieten en het geld gebruikt om de burger tegemoet te komen bij de kosten die de energietransitie met zich mee brengt. Mij dunkt dat op die manier Defensie een significante bijdrage levert aan het energie akkoord.

De Nederlandse regering heeft zich bij het versterken van de krijgsmacht ongetwijfeld laten beïnvloeden door het vijanddenken dat de grootmachten weer oproepen en de algemene opinie beïnvloedende pers in West en Oost laat niet af te spreken van een nieuwe koude oorlog. Is het journaille nou zo achterlijk om niet in te zien dat het de grootmachten ‘slechts’ gaat om hun positie in het internationale krachtenveld te bestendigen en zowel de binnenlandse alsook de buitenlandse volgzaamheid en gehoorzaamheid weer voor een poosje veilig te stellen? Een vijanddenken dat overigens ook de meeste andere landen ten dienste staat. En de kou haalt deze keer de warmte niet uit de lucht, integendeel.

Cc-foto: Joolsgriff

Geef een reactie

Laatste reacties (46)